Hopp til innhold

Søk om lokale midler i langrenn

Norges Skiforbund – langrenn har fått bevilgning på 400.000 kroner som skal brukes til tiltak lokalt, - i klubber og nærmiljøer og med god geografisk spredning. Vi håper dette kan bidra til ytterligere gode lokale tiltak/aktiviteter i langrenn, og ser fram til å motta søknader fra alle.

Bakgrunn
Norges Skiforbund - langrenn har fått tilskudd på kr 400 000,- i post-3 midler for 2021. 

Dette tilskuddet skal brukes på tiltak som bidrar til å: 
- Styrke idrettsaktiviteten og kompetansen i idrettslagene
- Bidra til økt rekruttering
- Legge til rette for at flere blir værende lenger
- Økt inkludering av underrepresenterte grupper
- Paraidrett 

Særlig nevnt i 2021 :

-  Verdigrunnlag og verdiarbeid

- Helhetlig utdanningstiltak

Fortsatt viktige områder:

 • Redusere frafall av ungdom
 • Redusere økonomiske hindringer for deltagelse
 • Bedre kjønnsbalanse blant medlemmer og aktive
 • Tiltak som øker kompetansen i idrettslaget gjennom klubbutvikling eller andre skoleringstiltak
 • Tiltak innenfor skolen som bidrar til økt deltakelse i den lokale idretten
 • Oppdatering av utdanning
 • Samarbeid og spesielle prosjekter som utvikler og understøtter formålet med ordningen.
 • Evt bruk til stillinger må være rettet mot IL

Det kan søkes på støtte opp til 50 000,-

NSF, langrenn ønsker at disse midlene brukes til tiltak lokalt, - i klubber og nærmiljøer og med god geografisk spredning. 

Vi utlyser derfor midler til krets- og klubbmiljøer som har gode tiltak som møter kriteriene. 

Det kan søkes på støtte opp til kr. 50 000,-. 

Prosjektet må gjennomføres og rapporteres innen 1 mars 2022. Regnskap for bruk av tildelte midler må vedlegges.

Eksempler på tiltak:

 • Trenerutvikling i klubb
 • Foreldrekurs
 • Klubbkvelder
 • Aktivitet med skoler
 • Rulleskikurs
 • Verdiarbeid i klubb/ krets - *Sunn idrett
 • Rekrutteringstiltak
 • *Spis smart foredrag fra Sunn idrett - kan gjennomføres fysisk eller over nett. Målgruppe: Utøvere og foreldre
 • Forstyrret spiseadferd - Spiseforstyrrelse Her finnes også e-kurs tilgjengelig. Målgruppe: Foreldre og trenere 

Søknadsprosesses:
- Tiltakseier/Initiativtagere søker via vedlagte forms-skjema.
- Hver krets vil deretter rangere “sine” søkere
- NSF, langrenn vil foreta tildelinger
(Fordeling av midlene vil avhenge av søknadenes innhold og omfang. Det er ikke gitt at alle geografiske områder tilgodeses/tilgodeses likt.

 LINK SØKNADSSKJEMA  - Frist 1. desember 2021   - LINK TIL UTLYSNINGSBREV

NIF-EPI02, 02
Daniel Nordby