Hopp til innhold

Rapport fra Webinar

Førsteamanuensis ved NIH, Thomas Losnegard, mener selvtillit er viktig for å kunne bli god på disponering og pacing.

Det var ikke starten det var noe feil med, det var avslutningen, sa Bjørn Dæhlie etter å ha lagt i vei med en voldsom åpningsfart, for deretter å sprekke, under et renn på 90-tallet.

Kveldens webinar tok tak i temaet disponering av krefter i langrenn. Begrepet pacing omhandler fartsregulering og hvordan kreftene bør fordeles gjennom konkurranse.

Førsteamanuensis ved NIH, Thomas Losnegard, presenterte studier fra World Cup på Lillehammer fra 2002 til 2016 som tok for seg rundetider etter passering 5 km for kvinner og herrer.

Kvinnene går 2*5 km, mens herrene går 3*5 km. Tendensen var klar. Rundetidene går opp for hver runde for begge kjønn. I andre idretter har det blitt forsket på, og konkludert med, at jevn fart gir best resultat. Resultatene fra langrenn viser nå det samme.

Frykten for å ligge bak på de første passeringene har vært en årsak til at løpere ikke har turt annet enn å åpne hardt.

I dag ser vi løpere som Hans Christer Holund og Sjur Røthe ligge langt bak i starten, men som kommer voldsomt på slutten og har blitt verdensmestere med denne taktikken.

I tillegg til at en kontrollert åpning som oftest gir en bedre sluttid, så er også den totale opplevelsen lettere og bedre. Konkurranser er den beste arenaen for læring av pacing.

Enkel teknologi som stoppeklokker brukes i målinger for å sammenligne rundetider og hvor langt man kommer på en gitt tid.

Ofte kan man bli lurt av de beste når det gjelder fartsregulering. De beste er ikke nødvendigvis de beste på pacing. De er best på summen av alle faktorer.

Det gjelder derfor å lære seg selv å kjenne, ta eierskap i egen utvikling og trene systematisk på å legge opp løpet. Det er viktig å kunne tørre å stole på objektive data og forskning.

Kontrollert åpningsfart gir bedre resultater. "Kontrollert" betyr ikke rolig. Det betyr at man har kontroll. Behagelig anstrengende.

Selvtillit er også viktig for å kunne bli god på disponering og pacing. Å teste løyper samt diskutere tidligere erfaringer er en viktig del for hvordan løpet bør legges opp. Fokuset bør ligge på åpningsfart, men også på å tørre å holde igjen nederst i motbakkene for så å akselerere over toppen og komme raskt ned i aerodynamisk posisjon.

Kasper Kjeldsen og Ola Kristoffer Tosterud fra NTG Geilo var med på webinaret og delte av sine erfaringer.

De konkluderte med at det var viktig med et fast startsted når elevene skulle trene på pacing. På denne måten hadde de hele tiden en referanse. I tillegg bruker de mye Strava som sier noe om hvor elevene går raskest, både sammenliknet med seg selv og andre.

De kan dermed se hvor de taper og vinner tid. Det viser seg at elevene også er mer opptatte av rundetidene enn sluttidene.

Dette vitner om voksne utøvere som har riktig fokus. Når de øver på å gå jevnt er det dette de er nysgjerrige på. Dette tyder på at det fortsatt gror godt i langrenns-Norge.

Vi takker Thomas, Kasper og Ola Kristoffer for en interessant og lærerik kveld.

Ref Håkon Olsrud

NIF-EPI02, 02
Svalbard Skimaraton