Hopp til innhold

Hvordan få fremgang på det nivået du er på?

Alle de tre i kveldens panel, sier leken som må være til stede for å bli god!

Hvordan man kan ta det neste steget var tema på kveldens webinar.

Kveldens panel besto av to utflyttede hedmarkinger, Martin Andersen og Emil Weberg Gundersen samt olympisk og verdensmester Maiken Caspersen Falla.

Emil og Martin har en felles fortid både på Teams Norgeshus og på kretslaget til Hedmark.

Emil har jobbet tett på utøvere som Thomas Alsgaard, Anders Södergren, Petter Eliassen og Johannes Høsflot Klæbo. Martin jobber i dag på NTG Tromsø mens Emil er markedsansvarlig i Norges Skiforbund.

Martin og Emil trekker begge fram leken som må være til stede for å bli god.

Når elevene til Martin lager seg et hopp i stedet for å fortsette med 2 timers-turen velger han å la de leke. Det er viktig med tanke på motivasjon og utvikling av tekniske og motoriske ferdigheter.

Emil fortalte om betydningen av disse ferdighetene og trakk fram stjerneskuddet Helene Marie Fossesholm som en ekstrem utøver i så måte. Å ta eierskap i egen satsing er også noe de begge vektlegger.

Maiken la vekt på at alle har sin vei for å bli god. Hun peker på at ved å dyrke sine spisskompetanser har hun blitt så god som hun har blitt. Det er vanlig at mange velger å fokusere på sine svakheter for å bli best mulig, men kanskje mister man da "brodden" i sine styrker.

Hun har utviklet sine styrker gjennom eierskap i egen satsing. Hun har vært strukturert, planlagt treninga selv og dyrket talentet. Det kan være mye meninger om hvordan man bør trene, men når alt kommer til alt må en stole på seg selv. Da er det viktig å ha tatt eierskap i egen satsing slik at det er god grunn til å stole på seg selv.

Avslutningsvis informerte Jan Olav Andersen om status vedrørende skirenn framover. Ingen renn av større karakter vil arrangeres. Kun etablerte treningsgrupper kan i dag konkurrere.

Ref Håkon Olsrud

NIF-EPI02, 02