Hopp til innhold

Alle arrangement er innstilt på ubestemt tid

Pga. nye retningslinjer og oppdatering av skiforbundets koronaveileder, er alle arrangement utsatt på ubestemt tid. Lokal klubbaktivitet og Telenorkarusell i klubbene, kan gjennomføres som normalt.

Presiseringer vedr. gjennomføring av skiaktivitet/ skiarrangement. Norges Skiforbund forholder seg til gjeldende regelverk og oppdaterte anbefalinger fra regjeringen publisert 18.01. Disse anbefalingene betyr at følgende gjelder for gjennomføring av arrangement og aktivitet for NSFs klubber og organisasjonsledd fra og med 20.01.:

1. Barn og unge under 20 år kan trene og drive idrettsaktivitet internt i egen klubb/etablert treningsgruppe, forutsatt at det ikke er lokale regler som begrenser gjennomføringen.

2. Skirenn for utøvere fra samme klubb/etablert treningsgruppe anses som treningsaktivitet og kan gjennomføres såfremt respektiv kommune ikke har anbefalinger som begrenser dette. 

3. For voksne kan organisert trening utendørs gjennomføres forutsatt at god avstand mellom utøverne. Alle skirenn/arrangement for denne aldersgruppen skal avlyses/utsettes.

4. Enkeltstående toppidrettsarrangement kan gjennomføres

Disse presiseringene gjelder inntil myndighetene gjør endringer i regler og anbefalinger.
Presiseringene oppdateres fortløpende ved eventuelle endringer og ny info fra myndighetene.

Hedmark Skikrets oppfordrer klubbene til å opprettholde sitt gode arbeid med bra klubbaktiviteter innenfor regelverk og disse presiseringene. 

NIF-EPI03, 03
NTB