Hopp til innhold

Referat fra Webinar med Martin og Ole Morten

Idrettsgleden - leken bør bevares, sier sportsjef ved Wang Toppidrett Martin Flismyren

Kveldens hovedtema omhandlet hva som er viktigst dersom man som utøver ønsker å komme med på landslag.

Ole Morten la vekt på at dersom man skal bli landslagsutøver en gang i framtida er det viktig med foreldre som legger til rette for en aktiv barndom med mye friluftsliv. Aktiviteten bør også inneholde elementer som trigger utholdenheten.

Martin trakk fram idrettsgleden, at leken bør bevares.

Få utøvere har vært mer lekne på rulleski eller på sykkelen som Helene Marie Fossesholm. Martin pekte også på at mange yngre utøvere ikke tilegner seg basisferdigheter gjennom lek og andre aktiviteter som de fikk "gratis" tidligere.

I det moderne samfunn kommer man ofte lett til det. Unge kan veldig enkelt se hvordan de beste utøverne trener og forsøke å kopiere dette fra ung alder uten å tenke på utviklingstrappa. 

For yngre utøvere er det ofte en utfordring å finne balansen mellom trener- og utøverstyrt trening. Til en viss grad vil det være slik at noen trener, mens andre blir trent.

Kravene til langrennsløpere i dag er ikke de samme som for 30 år siden. Hurtighet og taktomslag er en mye større de lav dagens langrenn. Dette preger også treninga. Martin mener disse ferdighetene må trenes opp fra ung alder. Unge utøvere er i en fase der hurtigheten utvikles godt.

Ole Morten fortalte om at det har vært vanlig for enkelte utøvere å kjøre 8-10 hurtighetsdrag i uka tidligere. Nå mener han at det burde være fullt mulig å kjøre 50 ukentlig. I en hverdag hvor fokuset ofte er på å få mest mulig timer inn i treningsdagboka trekker han også fram viktigheten av å trene på flere ting i samme økta. Styrke og utholdenhet kan kombineres. Det er ingen motsetning i det. Det samme gjelder utholdenhet og teknikk. Samtidig understrekes det at timer ikke er alt, intensiteten er også viktig.

Treningsmiljøet er viktig med tanke på optimal utvikling. Et treningsmiljø som er bra for gutter er ikke nødvendigvis bra for jenter og vice versa. Enkelte miljøer har et flertall av gutter, noe som tidvis kan fungere bra, men det bør være et mål å få med enda flere jenter i slike miljø for å legge forholdene best mulig til rette for prestasjonsutvikling.

Takk til Martin Flismyren og Ole Morten Iversen for en lærerik kveld!

NIF-EPI02, 02
Pedro Lemos