Hopp til innhold

Referat webinar

Vinterens og vårens seminarer ble avsluttet med gårsdagens seanse med Dag Andre Nilsen fra OLT.

Covid-19 satte en effektiv stopper for de planlagte utviklingsseminarene Hedmark Skikrets hadde satt igang. Men de ansvarlige med Håkon G. Olsrud fra vårt kretsstyre og innleid "fasilitør" Avle Chr. Bjørn var meget kjapt på banen med nettbaserte seminarer.

Fra kretsens side mener vi dette har vært en suksess. Vi har hatt seminarer med høyt aktuelt innhold med spisskompetente foredragsholdere/bidragsytere og ikke minst MANGE deltagere.

Hedmark Skikrets håper og tror dette har vært god arenaer generelt men også spesielt i den tiden vi er inne i.

Vi benytter anledningen til å takke alle som har bidratt med sin tid både som formidler og tilhører og spesielt de to ovennevnte som har dratt hele prosjektet. Vi tror utbyttet har vært veldig godt for alle sammen.

Vårens seminarer vil bli fulgt opp, dette kommer vi tilbake til.
Nå vil vi ønske alle en riktig god (trenings)sommer, vi er jo heldige som kan drive med vår idrett nesten som normalt i disse dager!

 

Referat fra webinar 15. juni

Tema for kvelden var å se på kjernespørsmålene fra årets webinarer sett fra et idrettspsykologisk perspektiv. Vår hovedgjest var Dag André Nilsen, fagkonsulent innen idrettspsykologi i Olympiatoppen Innlandet. Han trakk fram enkelte kjennetegn på beste praksis, men var samtidig åpen for at mye kan diskuteres og at mange spørsmål ikke har en endelig fasit. Et av hovedpunktene som trekkes fram er relasjonsbygging, å bli kjent med utøveren. Noe som ble støttet av Torbjørn Løkken ved Wang Toppidrett, avd. Hamar som selv hadde en trener som kunne få fram hele følelsesregisteret og gjøre ting enkelt. Man må gjøre A før man kan gjøre B.

Dag André gikk nærmere inn på ferdighetsbegrepet og det er vanlig at innen langrenn er det en vanlig oppfatning at dette primært handler om fysiske egenskaper som teknikk, utholdenhet, styrke og balanse. Men kanskje vel så viktig har vi ferdigheter som vennlighet, det sosiale, ærlighet, indre dialog, kommunikasjon, raushet og eierskap. Nettopp det å ta eierskap i egen satsing synes å være noe som kjennetegner de som lykkes. Mange unge lar seg påvirke av andre om hvordan de trener og forbereder seg til konkurranser. Det tør ikke stole på seg selv og sin egen plan, men et godt råd kan være: hold deg til planen! Utøvere som mangler eierskap i egen satsing får problemer når de møter motstand. De må lære seg å forholde seg til utfordringene de står overfor.

 Mennesker har ulike mindsets eller mentaliteter. Noen har såkalt statisk mentalitet som innebærer et rigid syn på menneskers utviklingspotensial. Ferdighetene er i stor grad bestemt fra naturens side fra fødselen av med mindre grad av mulighet til forbedring.

En vekstmentalitet har større tro på at mennesket/utøveren har mulighet til å utvikle seg med tid og trening.

I tillegg finnes falsk vekstmentalitet hvor f.eks. treneren fremstår som en person med vekstmentalitet, men som ved verbal eller ikke-verbal kommunikasjon fremstår som noe annet.

 Når utøvere står overfor utfordringer kan ulike strategier benyttes for å håndtere dette. Det sentrale er å fjerne tankegang som fokuserer på at de møter en trussel som gir en konsekvens. Det skal være gøy og ingen skal måtte bortforklare noe som helst dersom en konkurranse, øvelse e.l. ikke går helt som de hadde forventet. Mange unge er perfeksjonister, legger press på seg selv og ønsker ikke å vise svakhet. Dette kan f.eks. gjøre seg gjeldende for unge skiløpere ved at de ikke tør å roe ned på de rolige øktene og tenke på hva som er best for dem. Mange unge hadde hatt godt av å se hvordan landslaget i langrenn trener på de rolige øktene. Antakelig ville de blitt svært overrasket.

 

Takk til Dag André for innblikk i meget interessant teori og forskning innen idrettsspsykologi, og til alle som bidro med innspill underveis. Dette var siste webinar før sommeren. God sommer ønskes til alle!

NIF-EPI02, 02
NTB