Hopp til innhold

Hedmark Skikrets inviterer til webinar

Vi stiller spørsmålet : Hvordan kan vi som trenere hjelpe utøvere med å hente ut det beste av seg sjøl ?

HVOR: Teams - webinar

NÅR: 1.April kl. 18-19.30

TEMA: TRENERROLLEN

Vi har invitert Ivar Stuan, landslagssjef kombinert til en samtale.

Kombinertlandslaget har en eventyrlig prestasjonsframgang, og vi
er nysgjerrig på: Hvordan har dere klart å få dette til?

Vi stiller spørsmålet: Hvordan kan vi som trenere hjelpe utøvere med å hente ut det beste av seg sjøl?
Hvordan kommuniserer vi med utøverne i disse 
«coronatider»?

Hvordan gjør landslagene det?

I tillegg vil skikretsens leder informere om status i skiforbundet,
og hva som er i ventet i tiden framover.

Vi forsøker å gjøre det på denne måten. Dette blir da en erstatning
 for temakvelden som bli avlyst/utsatt 9. mars.

Vi vet ikke helt hvordan det vil fungere, men dette vil gi oss erfaringer som vi kanskje kan bygge videre på siden det ikke blir anledning til å organisere trening og konkurranser før tidligst over sommerferien.

Meld deg på ved å sende navn, epost og telefonnummer til Mette@jobzone.no

For teknisk bistand, ring Mette på 907 60 398

Mette Thorslund                   Håkon Olsrud             Avle Christen Bjørn
Leder Hedmark skikrets      Prosjektleder              Coach/veileder

nif-epi04, 04