Hopp til innhold

Korona-virus Hedmark Skikrets

Informasjon om Korona-virus og arrangementer Hedmark Skikrets. 130320.

Informasjon pr 13.03.20:
Vi fikk en eskalering som vi håpet ikke skulle skje og vips så var skisesongen over. Vi føler  oss jo litt maktesløse i denne uvirkelige situasjonen, men holder vi oss friske og raske, så har vi mye muligheter.  For at flest mulig skal holde seg friske og raske og vi raskest kommer tilbake til normaltisltand, så skal selvsagt alle følge retningslinjer og råd som kommer, både både for idrett og samfunn forøvrig.

Dette er nok den viktigste dugnaden vi kan være med på, og vi får bidra med det vi kan ifht til å minske smittefaren og redusere risiko for at noen bli alvorlig syke.

 Selv om idretten og skisporten er noe av det viktigste vi kan tenke oss, er det tross alt ikke det viktigste i den store sammenhengen.

Også må vi heller ikke glemme at selv om Norge er satt på vent går et fint å kose seg og ha det gøy på ski – bare litt annerledes enn vi normalt gjør.

Vi  har fortsatt mange muligheter rett utenfor stuedøra.  Benytt dem!

Lokalt så stod det også igjen viktige renn, det kommer etterhvert et opplegg på hvordan bl.a. gjenstående premier vil bli utdelt.

De ansatte på skikretskontoret gjør som de skal, og arbeider fra hjemmekontor, unntaksvis vil det være tilstedeværelse på Idrettens Hus. Alle møtevirksomhet går over nett.

Skihilsen Hedmark Skikrets

 

Gammel sak:

Som lagt ut valgte Hedmark Skikrets å utsette Temakveld på Hamar. Bakgrunnen for dette var den situasjon vi er i med Korona-virus og vi anså det som svært sannsynlig at vi raskt kom dit vi er pr idag.

Hedmark Skikrets har en kriseberedskapsplan og kriseberedskapsgruppen har trått sammen i denne sammenhengen for å tenke forebyggende, direkte relatert til våre aktiviteter. Vi viser også til den andre nettsaken som ligger her fra Norges Skiforbund.

 • HSK forholder seg til enhver tid til nasjonale helsemyndigheters råd og bestemmelser.
 • HSK ønsker utover ovenstående å ivareta et samfunnsansvar gjennom tidlig innsats med tilhørende beslutninger. «Vår» del av verden er begrenset, samt at vi primært heller ikke er i utsatte grupper for å utvikle farlig sykdom. Likevel skal vi ikke å bidra til en evt eskalering som vi er inne i.
 • Arrangementer må til enhver tid vurderes opp mot viktighet av gjennomføring evt utsetting/avlysning. Vi har da forskjellige arrangementer som vurderes forskjellig.
  Gjennomføring av arrangementer herunder renn og også treninger må vurderes endret i gjennomføring og så evt skaleres ned til det som er nødvendig, vi tenker her i forhold til premieutdelinger, samlinger etter trening etc. Utendørs og innendørs aktiviteter og mennesketetthet er her viktige momenter.
 • For møtevirksomhet som vi nå står foran, gjelder samme forholdsregler.
 • Vask og utstrakte hygienetiltak er nå ekstra viktig.
 • Alle arrangementer som ønskes gjennomført SKAL klareres med kommuneoverlegen/smittevernlege.
 • Følg forøvrig med på Idrettsforbundet løpende oppdateringer: 
  https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/

Beslutninger og vurderinger, er foretatt i Hedmark Skikrets Kriseberedskapsgruppe.

Denne saken vil bli oppdatert hvis ny informasjon.

Ved nærmere opplysninger evt råd kontakt adm.sjef.

NIF-EPI02, 02