Hopp til innhold

Treningslederkurs Elverum Høst/Vinter 2020

Oppstart 24.november på Varden Skistadion kl 18.00

Da forrige kurs ble avlyst pga Covid19 så setter vi oppe en ny oppstartsdato.

Vi forholder oss til retningslinjene som til en hver tid blir gitt, så nye utsettelser kan forekomme.

Følgende datoer :

24.nov               Barmark

8.des                  Teori

5.jan -21             Ski

20.jan -21           Ski

Treningsleder langrenn:

Målgruppe: Nåværende eller fremtidige trenere for barn opp til 12 år, som i utgangspunktet ikke ønsker å ta hele Trener I, men kurset kan bygges på videre til en Trener I.

Arrangør: Hedmark Skikrets med Ingunn Fossmellem som kursholder.

Tid: 16 timer.

Opptakskrav: Ingen forkunnskaper kreves. Nedre aldersgrense 16 år.

Gjennomføring: Kurset gjennomføres over 4 ettermiddager.

Hva: Treningsleder langrenn er et lavterskel kurs der det fokuseres på å lære praktiske øvelser som kan brukes til trening av barn på klubbnivå. Det legges opp til mye lek og moro med øvelser som påvirker skiferdigheten til barn og unge på en god måte. Det stilles ingen krav til deltakerne på kurset ut over tilgangen på ett par ski.

Neste planlagte kurs: Kurset arrangeres i utgangspunktet som en del av et Trener I-kurs, der det er mulig å avslutte utdanningen etter 16 timer eller velge å gjennomføre resten av Trener I-kurset. Ved stor etterspørsel kan egne Treningsleder-kurs arrangeres. Kontakt din krets.

Overgangen til den nye Trenerløypa: Treningsleder langrenn tilsvarer det gamle T1 på 16 timer. Det er mulig å oppgradere et gammelt T1-kurs på 16 timer til et nytt Trener I-kurs på 45 timer ved å delta på et “oppgraderingskurs”. Alternativt kan oppgraderingen skje ved å delta på de gjenstående modulene på et Trener I-kurs. Kontakt din krets.

Oversikt over innhold i kurset
420.1.01 Utvikling av skiferdighet (2t teori+2t praksis)
420.1.02 Trenerrollen (1t e-læring+3t teori)
422.1.01 Skitrening på snø I (4t praksis)
422.1.02 Skitrening på barmark (4t praksis)

PÅMELDING HER Innen 20.nov

PRIS: 500 kr pr deltager, dette fakturers klubb i etterkant.

NIF-EPI03, 03
NTB