Hopp til innhold

Grasrottrenerkurs Trysil

UTSETTES TIL 3. desember. Norges Skiforbund i samarbeid med Norsk Tipping tilbyr et kurs kalt Grasrottrener.

HVOR: Trysil - Knut Arena

NÅR: 5.november kl 18.00-22.00 UTSATT til 3. desember kl 18.00-22.00

Målet med kurset er å utdanne Grasrottrenere som kan tilrettelegge og skape skiaktivitet for de som skal lære å gå på ski/rulleski
https://www.ski-tv.no/hva-er-grasrottrenerkursetmov

MÅLGRUPPE:

Kurset egner seg også godt for barnehageansatte, foreldre, barneidrettstrenere, allidrettstrenere og trenere generelt som ønsker å jobbe for å skape skiglede og drive skiopplæring på en entusiastisk måte.

Grasrottrenerener er et selvstendig kurs, men vil også inngå som en del av NSF sin trenerløype.

OPPBYGGING OG GJENNOMFØRING AV KURSET:

Kurset er lagt opp med 4 timer praktisk jobbing ute, og resten er lagt opp som teori.
Den praktiske gjennomføringen er lagt opp med en kurslærer som gjennomgår de viktigste prinsippene for planlegging og gjennomføring av aktivitetene.
Teorien er lagt opp som selvstudier (e-læring) med tekst og videoer, og spørsmål som skal reflekteres over og besvares.

Etter bestått praksis og teori gir Norsk Tipping en vest til trenerne som bevis på bestått kurs 😊.

Kurset krever ingen forkunnskap.

 Påmelding:  Innen 30.november

NIF-EPI03, 03
NTB