Hopp til innhold

Snu fokuset - Lag gode møteplasser!

Vi må ha fokus på det vi kan gjøre noe med!

Hei gode skivenner!

Den siste tiden har det vært et stort fokus på den annerledes og litt problematiske vinteren vi har hatt så langt -  og det er satt i direkte sammenheng med manglende rekruttering og stort frafall i skisporten.

Jeg mener at vi må nyansere det litt. Vi må ha fokus på det vi kan gjøre noe med, og ikke krisemaksimere dette mere enn nødvendig.

Tall fra Hedmark skikrets viser at vi har noe nedgang blant de som begynner på ski, men ikke dramatisk.

Så langt i vinter er noen renn avlyst, noen er flyttet, men de fleste er gjennomført som planlagt.  

Det er mange klubber som opplever stor pågang på skiskoler, lekeparti og andre aktiviteter for de minste – akkurat som før. Det vi også ser er at det er flere som stiller i renn i eldre klasser enn før – det vil si - vi klarer å holde på utøveren litt lenger, og det er bra!

Totalt sett ser vi en nedgang i antall deltakere på renn i alle grener, og medlemstallene synker i klubbene. Noe skyldes at kullene med barn blir mindre, noe skyldes større konkurranse og flere valgmuligheter, noe skyldes nye systemer for medlemsregistrering og noe skyldes selvfølgelig mangel på vinter.

I vår krets er vi heldige – vi har mange steder med mye snø, flotte skiforhold og gode muligheter for å gå, hoppe og kjøre på ski.

Utfordringen er at det ikke er snø der folk bor og dermed ikke en naturlig del av barnas hverdag og leke  og ha det gøy i snøen.

Snøkanoner i barnehagen kan være et verktøy – men da trenger vi kuldegrader for å lage snø. Nærmiljøanlegg med skilekområder er også en viktig sak og jobbe for.

Mange klubber jobber med dette hver dag, men det er et kostnadsspørsmål og det er krevende å skulle tenke på det samtidig som man må tenke på god aktivitet for de som faktisk er med i klubben og er aktive på ski på alle nivåer.

I skikretsen har vi et fokus på å skape mest mulig aktivitet for pengene, skape gode møteplasser gjennom gode samlinger og en god terminliste, sørge for kompetansepåfyll til trenere og tillitsvalgte, jobbe med gode rammebetingelser mot bevilgende myndigheter og jobbe med å holde kostnadsnivået i skisporten på et akseptabelt nivå.

Det skal være gøy og gå på ski og det skal være mulig å bli god på ski gjennom den jobben vi gjør sammen med alle klubbene.

Og det lykkes vi med – vi klarer å få til mange gode og glade skiløpere – og enda flere skal det bli.

Den dårlige vinteren får vi dessverre ikke gjort noe med – men ha fokus på det vi kan gjøre noe med – og det er å fortsette det gode arbeidet som gjøres ute i alle klubber.

Godt samarbeid på tvers skaper mere glede og større treningsgrupper som gir mulighet for alle til å trene på sitt nivå.

Følg med på endringer i samfunnet – vi må tilpasse oss folks hverdag og kanskje tenke nytt når det gjelder dugnadsånd og treninger.

Vi skal skape kortreist skiglede gjennom gode arrangementer, gjøre det gøy å være frivillig og de som kan mye må huske på å dele kunnskap så andre kan lære. 

Og så må vi av og til minne hverandre på at ikke alle kan og vil være skiløpere – kanskje passer andre idretter bedre – og derfor viktig å huske på at tross alt er det viktigst at barn, unge og voksne holder seg i en eller annen aktivitet – så håper vi selvfølgelig at flest mulig vil være med på ski.

Denne uken hadde vi styremøte i skikretsen og vi var på besøk i Nybygda - en klubb med store og gode skitradisjoner.

Vi fikk et innblikk i historien, hverdagen og planleggingen av HL 2020 som nærmer seg med stormskritt.

Jeg har lyst til å dele en sak de gjør for å gi alle muligheten til å være med på ski.

I klubbhuset har de 40 par ferdigsmurte ski som lånes ut til barn og unge som vil være med på skitrening. For et flott tiltak!

Da kan barna møte opp på trening, få gå på gode ski og kanskje blir opplevelsen og gledes så stor at de får lyst til å komme igjen neste gang. Uten at det koster noe.. Det er et supert rekrutteringstiltak til etterfølgelse for andre!

Vi må framsnakke sporten vår, og sørge for at folk utenfor skifamilien tror på oss når vi sier at alt er enda litt bedre med ski på beina.

#Ekteskiglede og #godeøyeblikk med mestring og samhold kan vi skape gjennom å være gode ambassadører og ha fokusere på idrettens gode verdier.

Lykke til med arbeidet alle sammen😊

 Skihilsen fra Mette og resten av styret i Hedmark Skikrets

NIF-EPI02, 02