Hopp til innhold

Trenerutviklerkurs

Velkommen til Grunnkurs Trenerutviklere 11.-12. oktober 2019. NB! Kort frist for påmelding!

Dato: 11.-12.oktober

Sted: NIH

Tid: Fredag 17.00-21.00 lørdag 08.30-18.00
Pris: kr. 2000,- 
Lunsj lørdag samt servering av frukt/kjeks begge dager er inkludert. Øvrig bespisning dekkes av deltager.
Reise og overnatting organiseres og dekkes av skikrets.

 

Fagansvarlig for samlingen:
Jon Grydeland (NIF) og Per Elias Kalfoss (NSF)

Søndag 13.oktober arrangerer langrenn en grenspesifikk dag med gjennomgang av trener 1 kursdelene.
De andre grenene vil følge opp deltagere en til en for gjennomgang av kursdeler, slik at de blir klare for å holde kurs.

Det betyr at de er ferdige etter lørdagen.

 

Mål for kurset

Kurset skal gi deltakerne forståelse for det de trenger å vite og hva de trenger å kunne for å utvikle trenere og fasilitere trenerkurs. Etter kurset bør trenerutviklerne:

- Forstå filosofien i Trenerløypa og hva som er Trenerutviklerens rolle i utviklingen av trenere i norsk idrett.
- Kjenne til strukturen i gjennomføringen av trenerkurs (Flyturen - forberedelser, gjennomføring og etterarbeid) og kunne gjennomføre i henhold til dette.
- Kjenne til lærings- og utviklingsprinsippene i Trenerløypa og hvordan bruke disse i praksis.
- Kjenne til NIFs dialogduk og hvordan bruke denne på trenerkurs.
- Kunne lede praktiske læringsøvelser med refleksjon og tilbakemeldinger.
- Kjenne til egne styrker som trenerutvikler.
- Ha definert hvordan videreutvikle seg i rollen.

 

For mer informasjon og påmelding se link under. Påmeldingsfrist: 12.september

https://www.netigate.se/ra/s.aspx?s=762661X184432415X22130

 

NIF-EPI03, 03
NTB scanpix