Hopp til innhold

Idrett for alle!

Er vi bevisste nok?

Hvis vi ikke er bevisste, så må vi bli det!

10,7 % av barn og unge i alderen 0-18 år i norge, lever i fattigdom!

Idrettens barnerettigheter sier:

Alle barn har rett til å delta i idrett uavhengig av familiens økonomi eller engasjement. Barn har rett til å være i et inkluderende idrettsmiljø uten utstyrs- og kostnadspress!

Hva kan idrettslaget gjøre?

- organiser samkjøring

- ha en utstyrsbod hvor det kan lånes utstyr eller bruk BUA.io

- ha "friplasser" i klubben (klubben dekker treningsavgift og eller medlemskontingent)

- lag en ABC om klubben som forteller hva klubben kan tilby og fortell hva dugnad er. Idretten er avhengig av dugnadsinnsats for at idrettslaget skal driftes.

- ha en "inkluderingsansvarlig" i klubben som fanger opp utøvere som plutselig slutter uten grunn, treningsavgifter som ikke blir betalt, utøvere som ofte "glemmer" utstyr. Det kan være økonomiske betingelser som gjør at de slutter eller har glemt utstyret (de ikke har). Barn skal ikke lide for familiens økonomiske situasjon. 

- hold kostnadene nede, ikke la enkelte lag/grupper i klubben få reise på dyre cuper eller overnattingsturer. Da legges det forventinger til de andre lagene. Det enkle er ofte det beste. 

- det bør i alle sportsligeplaner være retningslinjer for kostnadsnivå i de enkelte aldersgrupper.

- KLUBBEN MÅ VÆRE SJEFEN! (ikke lagleder i det enkelte lag/gruppe)

ALLEMED er et gratis verktøy som skal gjøre det lettere for klubben å inkludere alle barn og unge i fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet brukes til å skape diskusjon og finne gode løsninger på hva dere kan gjøre for å få alle med. Bli med og gjør en forskjell!

I hver kommune skal det kunne søkes om et FRITIDSSTIPEND som skal dekke deltagelse i idretter og det utstyret som trengs for at barn skal delta i den idretten som de ønsker. 

Det er viktig at vi engasjere oss for å unngår utenforskap.

NIF-EPI03, 03