Hopp til innhold

Tildeling fra Sparebankstiftelsen Hedmark

Hele 200 000 kr tildelt Hedmark Skikrets ved vårens tildelingsrunde.

Hedmark Skikrets hadde inne søknad på 4 prosjekter ved denne tildelingsrunden og 3 av dem ble tildelt midler.

Dette er vi selvsagt svært glade og takknemlige for, da prosjektene/innkjøpene ikke ville latt seg gjøre innenfor våre ordinære budsjettrammer.

Vi har fått tildling til utstyr både til langrenn, alpint og hopp/kombinert.

Langrennscross-utstyr  vil brukes på våre egne samlinger, men klubber får også bruke dette i egne aktiviteter, trening/renn. 
Tidtakingsutstyr (enkelt) vil alpint bruke på sine samlinger/treninger og er også til bruk for alle klubber. Verdt å merke seg er at Sparebankstiftelsen Hedmark har tildelt alpint midler flere ganger tidligere til felles utstyr brukt i krets og klubber.
Hopp og kombinert er tildelt utstyr til bruk på treninger, film/video/analyse som vil høyne kvaliteten betraktelig for utøverne med øyeblikkelige tilbakemeldinger.

Hedmark Skikrets takker for den storslåtte tildelingen som vil komme veldig bra tilnytte i utviklingsarbeidet med våre utøvere.

nif-epi04, 04
NTB scanpix