Hopp til innhold

Ønsker du å bli ledsager?

Å være synshemmet er ofte upraktisk! Mange blinde og svaksynte ønsker derfor hjelp i forskjellige situasjoner. Som for eksempel ved trening.

HVA ER EN LEDSAGER: En ledsager er en annens øyne og ører.  Den må være motivert for jobben, klare å lese terrenget/anlegget og formidle det en ser med ord, ikke for mange ord, men nok til at den synshemmede forstår og er trygg!! Det er din jobb å lede utøver sikkert og smidig igjennom løypa. Enten bortover eller nedover, høyre, venstre eller rett frem.

HVEM KAN BLI LEDSAGER: I utgangspunktet kan hvem som helst være ledsager, men for å kunne gi best mulig informasjon og trygghet og for å kunne kommunisere godt, er det en fordel at den som ledsager og blir ledsaget kjenner hverandre. Men dette er ingen nødvendighet.

Ledsager og utøver må føle samhold og kameratskap, og alderssammensetningen kan være av betydning. 

HVA ER VIKTIG VED LAGSAGING: Når man ledsager en person,  må ledsageren være ekstra tydelig på sine egne kroppsbevegelser for å unngå misforståelser. Slurvete og unødvendige bevegelser kan lett oppfattes som støy og gi usikkerhet. En ledsager må ikke være redd for å ta i andre mennersker, da mye av ledsaging også foregår med ledsagergrepet.

Ledsaging er et samarbeid mellom ledsageren og den som skal ledsages.

For at utøveren skal få fullt utbytte av treningen må ledsageren være like god i den idretten det ledsages i, og ha minst samme kondisjonsnivå som utøver.

Ledsager bør ha evnen til å kommunisere, være tålmodig, aktpågivende, forståelsesfull, pålitelig og ikke minst ha tid til rådighet.

Ledsager må vise respekt for utøverens ønsker, men samtidig være i stand til å ta avgjørelser selv når dette er nødvendig. Behovet er avhengig av synsfunksjon og typen aktivitet.

 

OPPSUMMERT: Disse kravene kan virke overveldende, men ofte er det slik at det utøveren ønsker seg er en kamerat å trene med, en som ligger på samme nivå, slik at begge får utbytte av treningen og sammen kan glede seg over idretten. #idrettglede 

Har du lyst til å bli ledsager?

Ta kontakt med vår integreringskontakt i Hedmark Skikrets, Turid Borthen tlf.419 29 423

NIF-EPI03, 03
NTB