Hopp til innhold

Mette informerer oss.

Vi får et kort referat etter ei innholdsrik helg på Gardermoen!

I helgen har det vært anlegg- og arrangørseminar og høstmøte med kretsledermøte, grenmøter og samling for alle ansatte i NSF.

Mange fra Hedmark skikrets var tilstede, og den som er med på seminar tar alltid med seg kompetanse og kunnskap hjem og deler og så skal det komme alle til gode etter hvert.

Jeg deler litt med dere, også er det mye fra helgen vi tar med oss inn i det videre arbeidet i skikretsen innenfor ulike områder.

Erik Røste startet med å ønske velkommen til seminaret. Norge har et vedtatt mål å være verdens beste skinasjon og være en nasjon bestående av skiløpere.

Verdens beste skinasjon er vi , og mange er skiløpere har vi – men dessverre ser vi en synkende tendens i medlemstall. Og det er det vi skal ha fokus på i all den jobben som legges ned – både hos NSF, i krets og i klubb.

Det jo også det vi gjør når vi tenker rekrutteringstiltak, SUM, flest mulig lengst mulig og sørge for gode anlegg, snø der folk bor og gode rammebetingelser.

Kommende store arrangementer:

Para VM 6. – 20. februar 2021 på Lillehammer

Historiens første felles vinter VM for paraidretter.

Målene til arrangementet er:

1. Gi tilbake noe til paraidretten og skape varig verdi

2. Et godt sportslig gjennomført arrangement

3. Skape nye helter og forbilder som inspirerer og motiverer til aktivitet.

Vi får utnytte og benytte de mulighetene vi har til å gjøre bra tiltak innenfor paraidretten lokalt i kjølvannet av para VM.

Vikersund – VM skiflygning 2022

Skiflygning må oppleves live!! Vikersund har et profft og godt rigget apparat for arrangementet, men gjør også mye kule arrangementer for barn. Raw air mini bla. Godt rekrutteringstiltak

Ski VM 2025 – Trondheim

Søknad inne og avgjøres 21 mai 2020. Regner med å få arrangementet da det ikke er andre søkere. Dette skal være mye mere enn et mesterskap på ski og en 2 ukers folkefest.

Fokus på integrering og likeverd, klima og teknologi, barn og unge, folkehelse. I det ligger Snow for the future, kunnskapsdeling og internasjonalt samarbeid, skape bevegelse for folket, eks Early bird, bygge ut anlegget i Granåsen for hverdagsaktivitet, bærekraftig ifht snøteknologi, transport, mat mv, frivillige – det skal være artig og lærerikt. En ny generasjon frivillige som bruker alle andre arrangementer til øvelse

JR VM alpint og søknad om VM alpint 2027 Narvik

Bygge anlegg -ikke bare VM anlegg, men anlegg for hele året og hele familien. Etter OL er VM alpint verdens største vinteridrettsarrangement. Dette er en stor happening som hele nord Norge står bak.

Bislett games v/ Steinar Hoen

Gjorde et grønt valg da Exxon trakk seg ut og de valgte navnet Bislett games og knytte til seg miljøvennlige samarbeidspartnere. Et mål om å bli en spydspiss innen idrett og bærekraft.

Mange bra poenger – vi får ta med oss at bærekraft og miljøvennlige anlegg og arrangementer er viktig for framtiden.

Fredag kveld var det hyggelig middag med prisutdelinger til beste arrangør i alle grener og beste anleggsutvikler

Gledelig var at JR NM langrenn på Savalen vant prisen for langrenn. På vegne av arrangøren var Geir Schjølberg fra Tynset tilstede og mottok velfortjent pris. Dette er en pris som skal deles med alle frivillige i alle arrangørklubbene, og Geir var helt klar på at han skulle vente med å feire til de skulle ha samling med alle frivillige i begynnelsen av november.

HSK er stolte av tildelingen, og gratulerer Alvdal Fåset og Tynset med velfortjent pris. Gøy å se hva man kan få til sammen- ikke bare med klubbene, men også hele lokalsamfunnet.

Lørdag var det kretsledermøte for undertegnede.

Flere politisk viktige saker for skisporten ble gjennomgått.

Kan kort nevne, en prosess som pågår ifht en del endringer som blir foreslått i organisasjonen Norges Skiforbund. Denne jobben nærmer seg sluttfasen, og forslaget kommer snart ut på høring. Her blir det mulighet til å komme med synspunkter.
Jeg mener at tiden er inne for en endring for at NSF skal bli en bærekraftig og effektiv organisasjon som er rigget for fremtiden.

Klubbundersøkelsen og skipolitisk dokument

Det ble lagt fram funn fra klubbundersøkelsen, og de skal danne grunnlag for nytt skipolitisk dokument som skal legges fram på Skitinget i juni 2020.

Disse funnene vil også være grunnlaget for den jobben vi gjør i kretsen med vår handlingsplan. Jeg oppfordrer alle klubber til å bidra med å svare på spørsmål dere får om veien videre og hvordan dere mener ting skal være. Uten å si ifra vet ikke noen hva dere ønsker.

Info fra NSF

Det står bra til i NSF om dagen. Skipresidenten mener at det skyldes at organisasjonen har blitt flinkere til å vurdere risiko, utfordringer løses på riktig nivå, og det gjør at nesten ingen saker eskaleres oppover i organisasjonen. Risikovurdering er viktig i alle sammenhenger, og det gjelder også vårt arbeid i styret. Og når vi skal gjøre en vurdering – tenk etter om det er smart for oss, smart for klubben, smart for skisporten, smart for deg, smart for NSF,  – er det ikke det, så ikke gjør det.

Etikk i skiforbundet – etiske retningslinjer som vi hadde opp i styret i sommer blir vedtatt og spørsmålet om alkohol blir som vi snakket om –de fleste mente at det var riktig. En etisk komite velges på Tinget i juni. Etikkombud i hver krets blir ikke et påbud – det blir opp til hver krets om man vil ha det. Ellers følger NSF med på hva NIF gjør ifht etikkarbeid, og vil sørge for at man følger de samme linjene.

Økonomi – God økonomistyring, ny økonomisjef ansatt og de NSF har pr nå god kontroll og det ser ut som 2019 blir et bra år som går etter budsjett og planer.  

Nye rammer ifht TV rettigheter. Dette kommer det mere info om.

Mye gode tiltak ifht internasjonalt arbeid – bla trenerkurs og samlinger.

Nytt opptak morgensdagens skiledere før jul. Har vi noen i vår krets eller i din klubb som kan være aktuell så di ifra.

Utover dette var det parallelle sesjoner med ulike temaer innenfor arrangement, anlegg og grenmøter for alle grener. Vi kommer tilbake med mere info fra de møtene, og tar med oss alt dette inn i vårt videre arbeid.

Er det noe dere lurer på så ta kontakt.

Snart kommer snøen, og håper dere er godt i rute til skisesongen. Lykke til!

 

Skihilsen fra Mette 😊

NIF-EPI01, 01