Hopp til innhold

Felles trening HSK Alpin

Treningplan for Kvitfjell/vinter høst 2019-20

Hedmark Skikrets og Vang SLF inviterer til fellestreninger i Kvitfjell.

FOR HVEM: Alle øvede løpere fra U-12 fra Hedmark er velkommen til å teste skiene. Yngre løpere må avtale særskilt.

NÅR: 

Følgende datoer er satt:

5.10 til 13.10 Høstferien for Hedmark. 

26.10 til 27.10

2.11 til 3.11

8.11 til 10.11

23.11 til 24.11

29.11 til 1.12

14.12 til 15.12

21.12 til 23.12

25.12 til 30.12

2.1.2020 til 5.1.2020 Fartssamling Innlandet skikrets i Nationalen. Torsdag 2.1.2020 ( og i romjulen) rigging av nett og en stor SSL løype, fartstrening SG fredag, lørdag og søndag.

HVA SKJER: På de oppsatte datoene blir SL løype med grunnleggende trening.

PÅMELDING: Alle treningsdagene er lagt ut på Facebook som egne arrangement. Fint om alle som skal, trykker skal, så har vi en viss peiling på hvor mange som kommer.

HVA MÅ DET BIDRAS MED: Hver klubb har med seg egen trener. Foreldre må bidra med å sette løype, bære porter, skli og salte. Alle må være med å rydde opp i bakken når økta er over.

Det er trangt om plassen i bakken, derfor må løpere og foreldre være disiplinerte og inneha en god kompetansen på ski før en større del av bakken er åpen.

HVOR ER DETTE: Alle treningene er i Kvitfjell. Kjør forbi Gudbrandsgård Hotel og parker nedenfor mellomstasjon.

DIV INFO:
Spørsmål kan rettes til Jon Busterud 916 60 509

Heiskort: Alle kjøper selv heiskort

Salt : maks 2 sekker salt pr løype, salt ligger på toppen og blir observert av Kvitfjell, saltet betales i billetten hver dag. Kvitfjell har satt prisen (kostpris for oss) til kr 100,- pr sekk.

Det skal IKKE bruke for mye salt da dette ødelegger snøen etter hvert. Kvitfjell står for grunnsalting av bakken.

Det er satt opp 2 store tønner, en på topp og en i bunn for å legge søppel og ødelagte porter. Disse dunkene skal brukes!!

Spader står på toppen og skal brukes hvis en borrer opp jord.

Det er ikke tillatt å gå inn i trase/heistrase bortsett fra på påstigning der ligger det matter for å tørke av seg jord/stein. Publikum/foreldre/støtteapperat kan stå langs kanten men ikke på snøen. Vi ønsker ikke å få inn jord/grus på snøen. Dette er for alles beste.

Håper Dere informerer alle i klubben/laget om disse punktene, hvis ikke de blir overholdt kan dere miste treningstider.

Velkommen til trening her  i Kvitfjell 😊

NIF-EPI02, 02