Hopp til innhold

Utøveravtaler

Alle utøvere som ønsker å være del av Team - Hedmark Sjusjøen må signere utøveravtale

Team Hedmark - Sjusjøen har hovedbase på Lillehammer, men vil ha gode muligheter for deltagelse uansett hvor man bor i kretsen. Teamet tilbyr fem ulike satser for egenandel i forhold til hvor mye den enkelte har behov eller mulighet for å kunne delta på teamets samlinger og fellestreninger.

Alle som ønsker å være del av Team Hedmark - Sjusjøen må signere utøveravtale.

Alternativ 1: Fellestreninger / treneroppfølging / samlinger
- Flere ukentlige fellestreninger i området Lillehammer/Sjusjøen. Utøver må ha fast tilhold i dette området, og forplikter seg til å møte på alle fellestreninger såfremt man ikke er forhindret pga sykdom, skade eller annet gyldig forfall.
- Tett oppfølging fra trener, både planlegging, gjennomføring og oppfølging. Utøver må føre elektronisk treningsdagbok og rapportere til trener.
- Samlinger; hovedsakelig hjemmesamlinger (for å spare kostnader) + 1-2 samlinger annet sted.
Egenandel kr 12.500 pr utøver + kostpris for samlinger.

Alternativ 2: Fellestreninger / samlinger
- Flere ukentlige fellestreninger i området Lillehammer/Sjusjøen. Utøver bør ha fast tilhold i dette området eller har mulighet til å ha base f.eks. på hytte på Sjusjøen i lengre perioder. Utøver skal møte jevnlig på fellestreninger, og det avtales med trener når man ikke kan møte.
- Utøver har egen trener i klubb eller privat.
- Samlinger; hovedsakelig hjemmesamlinger (for å spare kostnader) + 1-2 samlinger annet sted.
Egenandel kr 6.000 pr utøver + kostpris for samlinger.

Alternativ 3: Fellestreninger (inntil 50 %) / samlinger
- Deltar på et utvalg av fellestreninger i området Lillehammer/Sjusjøen. Passer for utøver som f.eks. ønsker å delta på en trening pr uke, alle treninger 1-2 uker pr måned eller lignende (maksimalt 50 % av alle treninger).
- Utøver har egen trener i klubb eller privat.
- Samlinger; hovedsakelig hjemmesamlinger (for å spare kostnader) + 1-2 samlinger annet sted.
Egenandel kr 4.000 pr utøver + kostpris for samlinger.

Alternativ 4: Treneroppfølging / samlinger

- Tett oppfølging fra trener, både planlegging, gjennomføring og oppfølging. Utøver må føre elektronisk treningsdagbok og rapportere til trener.
- Utøver bor ikke i nærheten av Lillehammer/Sjusjøen, og har ikke mulighet til å delta jevnlig på fellestreninger.
- Samlinger; hovedsakelig i nærheten av Lillehammer/Sjusjøen (kretsen forsøker å inngå avtaler om billig overnatting) + 1-2 samlinger annet sted.
Egenandel kr 6.000 pr utøver + kostpris for samlinger.

Alternativ 5: Samlinger
- Samlinger; hovedsakelig hjemmesamlinger (for å spare kostnader) + 1-2 samlinger annet sted.
Egenandel: kostpris for samlinger + lite tillegg for å dekke andel av kostnad til trener.

NIF-EPI01, 01