Hopp til innhold

Norges Cup Statoil

Kontaktinfo:

HOVEDKOMITE

Vi vil gjerne ha et kontaktpunkt for hver krets. Vi ber derfor om at kretsene sender følgende:
Navn, mobilnr, e-post til geir@kilkam.no

FUNKSJON

NAVN

TELEFON

E-POST

Hovedkomite-leder Svein Gunnar Helland 908 86 111 s-guhell@online.no

Rennleder

Rune Tøllefsen

911 41 316

rune@toco.as

Rennsekretær/kontor

Geir Johansen

915 75 594

geir@kilkam.no

Løypesjef

Tormod Johnsen

992 57 294

Vigd-jo@online.no

Arenasjef

Øyvind Hansen

928 04 247

oyv.hansen@hotmail.com

Info/presse

Beate Ingebrigtsen

977 97 117

ingebrigtsenbeate@gmail.com

Logistikk/parkering / transport

Arnt Mathisen

991 65 450

arnt@kilkam.no

Økonomiansvarlig

Jon Arne Torbergsen

404 76 759

Jon.arne.torbergsen@enter-revisjon.no

Områdeansvarlig
(inkl serviceområde)

Kristian Tollefsen

415 59 456

Kristian.tollefsen@vegvesen.no

Sikkerhetsansvarlig

Frank Formo

994 09 495

fjformo@gmail.com

Tidtakeransvarlig

Bård Mikkelsen

957 56 750

bard.mikkelsen@hlkbb.no

TD

Torbjørn Broks Pettersen

 

broksern@gmail.com

TD ass

Thore Berntsen

 

thoreberntsen59@gmail.com

TD ass

Fred Arne Jacobsen

 

fa.jacob@online.no