Hopp til innhold

UTSTYRSORDNINGEN 2019

Det er nå klart for en ny søknadsrunde. Ordningen omfatter utstyr kjøpt i 2019. Med fakturadato i 2019. Søknadsfristen er 4. mars 2020.

Spillemidler til utstyr 2019

Vi oppfordrer alle til å søke i god tid før søknadsfrist.

Informasjon om hvilke utstyrstyper ordningen omfatter, retningslinjer for ordningen, nødvendig veiledning og kontaktpersoner finnes på NIFs hjemmeside, under overskriften klubbguiden og temasiden for støtteordninger.
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/

Veilederen finnes også på følgende link: https://itinfo.nif.no/Spillemidler_til_utstyr#For_klubb 

Artikkel på Idrettsforbundets sider

I fleridrettslagene søker hver gruppe for seg. Det vil si at fotballgruppen sender søknad via Fotballforbundet, mens skigruppen søker via Skiforbundet osv. Idrettsskolene søker via sin idrettskrets.

Det søkes om utstyrsmidler i SportsAdmin (https://sportsadmin.nif.no) hvor søknadsskjema finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler».

En benytter samme brukernavn og passord som en ellers bruker i Min idrett. 

Har du aldri vært innlogget med din Min idrett bruker før, går du til siden https://minidrett.nif.no / og klikker på «Ny bruker». Har du tidligere vært innlogget, men glemt ditt brukernavn eller passord, klikker du på «Glemt brukernavn/passord?» Denne e-posten er sendt til leder i klubb, leder i særidrettsgruppe og klubbens/særidrettsgruppens registrerte e-postadresse.

Personer med følgende funksjoner registrert i SportsAdmin har tilgang til søknadsskjemaet:

  • • Særidrettsgrupper: Leder, Daglig leder, Adm.leder og Org.ansvarlig KL/BL.
  • • Idrettsskoler: Leder og Org.ansvarlig KL/BL

 Det er ikke mulig å sende inn søknaden to ganger! Sørg derfor for at søknaden er fullstendig før den sendes. Husk at søknaden sendes på vegne av hele særidrettsgruppen/idrettskolen med alle underliggende grener.

Kopi av fakturaer som ligger til grunn for søknaden skal lastes opp og legges ved søknaden. Dette er nytt i år.

Idrettsskolene retter sine spørsmål til kontaktpersonen i den lokale idrettskrets, mens alle andre retter spørsmål om utstyrstyper og retningslinjer til kontaktpersonen i det aktuelle særforbundet.

Tekniske spørsmål rettes til Idrettens Support på tlf: 03615 eller e-post: support@idrettsforbundet.no

Åpningstider for Idrettens Support er hverdager 0800-2000.

Informasjon i denne nyhetssaken er også sendt  på e-post til alle idrettslag. For skigrupper og skiklubber fremgår søknadsberettiget utstyr på listen under.

- Sitski
- Kjelker
- Langrennskjelke
- Tidtakerutstyr alpint
- Rulleski (lagsutstyr)
- Tidtakerutstyr som støtter løperbrikker
- Slalomstaur
- Sporsetter til hopp
- Telemarkskipakker til barn
- Utstyrspakke til skileik
- B-nett sikkerhetsnett
- Treningsutstyr for freestyle (trampoline/skumprodukter/airtrack)
- Løypemaskin for langrenn med glattebrett, fres, sporfres og sporsetter
- Matte, slodd og sporsetter til snøscooter og ATV (Ikke kjøp av snøscooter eller ATV)

Ved spørsmål om ordningen kontakt:
Marit Gjerland
Anleggsrådgiver NSF
Tlf 97 67 57 64 e-mail: marit.gjerland@skiforbundet.no

Retningslinjer 2019     Godkjent utstyr

NIF-EPI03, 03
NTB