Hopp til innhold

For klubber og arrangører

Freestyle er som de andre grenene skiforbundet tuftet på den norske idrettsmodellen. 

Totalt består Freestyle i Skiforbundet idag av ca 55 klubber og grupper i idrettslag fordelt på alle skikretser over hele landet. De store kraftsentra i sporten er bygd opp i og rundt de store byene og ved flere videregående skoler og folkehøgskoler. Freestyle er også representert i de fleste skikretser med eget Freestyle / Freeski råd. Innen 2014 skal vi være representert i alle skikretser med eget råd.

Anlegg og tilrettelegging

Anlegg og tilrettelegging er grunnpilaren for å utføre god og trygg aktivitet på alle plan. NSF anleggskonsulenter bistår med planer, utvikling av skicross løyper, kulebakker, parker, hopplinjer, vannhopp og sommer sett-ups . I 2013 har vi startet planer og bygging av ca 15 forskjellige Freestyle anlegg fordelt over hele landet.

Kompetanse

Kompetanse er viktig og utfordrende for alle i miljøet. Vi vil utvikle og tilby kurs på flere arenaer innenfor vår innovative Freestyle / Freeski familie.

Hvorfor være organisert i en freestyle gruppe, klubb:

▪ I klubb kan samhold og aktivitets utvikling dyrkes i lag med barn, ungdom og voksne med samme interesser.
▪ Klubben kan tilrettelegge for trygg aktivitet og konkurranser.
▪ Klubben har de beste forsikringene for alle, og dette er et krav om du vil konkurrere.
▪ Klubben kan gi deg kompetanse og utvikling gjennom gode kurs på alle plan

Starte klubb? Trenerkurs Arrangere renn

Har klubben deres anleggsplaner og ideer ta kontakt med eivind@skiforbundet.no

For utøver For idrettslag

Ren Utøver

Les Antidoping Norge og WADAs utøverguide her.

Ren Utøver gir elementær antidopingopplæring på en morsom og tilgjengelig måte.

Opplæring og informasjon er en viktig grunnpilar i antidopingarbeidet. E-læringsprogrammet Ren Utøver er laget av Antidoping Norge for idrettsutøvere, trenere, ledere og deres støtteapparat. Ren Utøver er bygget opp omkring sju utvalgte områder innenfor antidopingarbeidet. Det tar ca. 30 minutter å gjennomføre alle modulene. Når du har fullført alle modulene, vil dette bli registrert og du vil motta et diplom på e-post. Klikk deg inn på renutover.no og sett i gang!

Rent Idrettslag

Steg 1 - Forberedelse

Før idrettslaget går i gang med Rent Idrettslag oppfordrer ANDN styret/ledelsen til å vurdere sin egen bevissthet rundt antidoping og verdiarbeid.

Tid  15-30 min

  • Finnes det en risiko for at medlemmene i idrettslaget kan komme i kontakt med dopingmidler?
  • Kartlegg statusen for antidopingarbeidet i idrettslaget og bruk dette under utviklingen av antidopingpolicy på neste steg.
  • Dokument som egner seg til kartlegging av status: Hva er status i mitt idrettslag?
  • Tips: Velg en antidopingansvarlig til å lede prosessen i idrettslaget, og sett en tidsfrist for gjennomføring.

Trenger dere bistand til å gjennomføre Rent idrettslag, kan man kontakte Antidoping Norge på post@antidoping.no. De stiller også opp som innledere og kommer gjerne til idrettslaget for å gjennomføre Rent Idrettslag på én kveld.

Steg 2 - Gjennomføring

Idrettslaget utarbeider kjøreregler for et Rent Idrettslag. Idrettslaget gjennomfører holdningsskapende tiltak for utøvere over 15 år.

UTØVERSAMTALER/REN UTØVER

Tid  15-30 min

  • Mål: At utøvere tar et aktivt standpunkt for en ren og ærlig idrett og har kjennskap til grunnlegende fakta om antidoping.
  • Ren Utøver består av syv moduler med tilrettelagt e-læring, som utøvere kan gjennomføre på egen hånd eller sammen. Ren Utøver passer også for trenere, ledere og støtteapparat. Velg de modulene som er mest aktuelle for din gruppe.

Antidopingpolicy

Tid  30-45 min

  • Mål: Utarbeide kjøreregler for antidopingarbeidet i idrettslaget.
  • Bruk den jobben dere gjorde med kartlegging av status til støtte for utformingen av en antidopingpolicy. Kjørereglene blir idrettslagets antidopingpolicy.
  • Lag antidopingpolicy online her.
1. Verdier og holdninger
2. Kunnskap
3. Regelverk
4. Bevisstgjøring
5. Beredskapsplan

Steg 3 - Registrering

Tid  10 min
Idrettslaget registrer seg som et Rent Idrettslag her og får tildelt et sertifikat.  Idrettslaget kan deretter profilere seg som et Rent Idrettslag. Trenger idrettslaget resertifisering? Se her.

  • Rent materiell - Nyttige dokumenter og lenker, samt skjema for bestilling av materiell

Rent Idrettslag gjennomføres på egen hånd på nettsidene til Antidoping Norge, eller man kan kontakte Antidoping Norge for å bistå med gjennomføringen.