Hopp til innhold

Retningslinjer SNN-cup 2021-2022

For skisesongene 2021-2022

Retningslinjer for klubber med terminfestede kretsrenn SpareBank1 Nord-Norge skicup (SNN-skicup)

Finnmark Skikrets har for skisesongene 2020/2021 og 2021/2022 inngått avtale med Sparebank1 Nord- Norge. Terminfestede kretsrenn for utøvere 11 år tom senior kalles derfor i perioden for SNN-skicup.

Formålet med avtalen:

SNN er en ledende leverandør av finansielle tjenester og produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Nord-Norge.

FSK er et overordnet organisasjonsledd for alle skigrupper i idrettslag i Finnmark som er tilsluttet Norges Skiforbund.

SNN sitt formål med avtalen er markedsføring og styrket profilering av SNNs merkevare og omdømme overfor kunder og samarbeidspartnere gjennom de aktiviteter og ytelser som er avtalt. Samarbeidet skal ivareta SNNs verdier og kommunikasjonsstrategi.

FSK sitt formål med avtalen er å utvikle skiidretten i Finnmark på en best mulig måte, slik at vi får mange, gode og glade skiløpere.

Partene har som felles formål at avtalen skal bidra til en gjensidig, langsiktig og positiv profilering.

Rettigheter for SNN: 

FSK skal på generelt grunnlag søke å eksponere og promotere SNN der dette er naturlig og i tråd med avtalens formål.

SNN kan fritt benytte bilder og/eller video fra FSKs arrangementer hvor SNNs merkevare er profilert.

Klubber som arrangerer SNN-skicup plikter å bruke SNN sine reklameeffekter slik:

 1. Startnummer med SNN sin logo.
 2. Start- og målflagg med SNN sin logo.
 3. 5 beachflagg med SNN sin logo skal brukes etter følgende anvisning:
 • 2 stk beachflagg skal plasseres strategisk og komme tydelig fram ved inngangen til skistadion
 • 3 stk beachflagg skal plasseres samlet og komme tydlig fram inne på skistadion.
 1. 1 stk 3 meters reklamebanner SNN skal brukes som bakgrunn på premiepall.
 2. 2 stk 3 meters reklamebanner SNN som skal plasseres på/ved speaker/tidtaker-sted på stadion.
 3. SNN sine løypeskillere skal brukes.
 4. I alle klasser skal leder av SNN-skicup i sin årsklasse bruke ledertrøye med SNN logo. Oppdatert poengliste finnes på siden for resultater.
 5. Klubbene oppfordres til å legge ut bilder, video på sine egne hjemmesider/klubbens Facebook, Skikretsens facebook eller sende bilder til finnmark@skiforbundet.no.
 6. Klubbene oppfordres til god kommunikasjon med lokal presse.
 7. Resultatlistene bør - dersom det er mulig - og ha SNN sin logo. Resultatliste skal sendes Langrennskomiteen slik:
 • Sone øst:   
 • Sone vest: 

Klubbene bør legge til rette for digital betalingsløsning via VIPPS.

Dersom noen av punktene kommer i konflikt med klubbens egne sponsoravtaler så ta kontakt med med leder i Langrennskomiteen Roger Finjord, tlf 91317676.

Praktisk:

 • SNN sine reklameprodukter er samlet i en henger. Tilgangen til denne fåes atter avtale med for vest (???????????). For øst (???????????).
 • Arrangørklubb er selv ansvarlig for å få tilgang til utstyret i tide til arrangementet.
 • All utstyr skal leveres vedlikeholdt/vasket før avlevering i henger. Dersom det av praktiske årsaker ikke lar seg gjøre fordi neste arrangørklubb i terminlisten ønsker å ta med utstyr/henger rett etter et arrangement, må dette avtales klubbene imellom.
 • Mangler og/eller skade på utstyr må meldes soneleder vest/øst.
 • Vi har tilgjengelig startnummerserie både til individuelle løp og stafett 4 etapper.

Annen info ved arrangement:

Kretskontoret fordeler TD for alle terminfestede renn. Dette sendes ut før sesongstart. Forfall meldes til kretskontoret. Ved forfall må oppsatt TD først forsøke å finne erstatter evt bytte TD-oppdrag før soneleder/kretskontoret følger opp.

 • Ved fare for avlysninga av renn pga vær/føre, skal TD, soneleder vest/øst og Skikretsens adm.sjef kontaktes. Utsettelse av rennet/flytting av renn vurderes før evt avlysning. Når avgjørelsen er tatt skal klubben kommunisere dette på sine plattformer og kretsen gjennom Facebook Finnmark Skikrets.
 • Skiarrangement skal oppleves åpent for alle. Ved kiosksalg skal det også være tilbud til personer med matintoleranse (melk/gluten/egg/nøtter).

Retningslinjene er justert av Langrennskomiteen, Finnmark Skikrets 

nif-epi04, 04
VM snøsport