Hopp til innhold

Barnas Skimerke og Distansekort på nett

Distansekort på nett
Distansekort på nett har egne sider. Disse finner du på distansekort.no.
Her kan barna registrere alle skikilometer de har stått, gått eller hoppet på ski. Dette er en internettversjon av det kjente distansekortet som har vært brukt av flere generasjoner.

Hva er Barnas Skimerke?
Er barna mye på ski, kan det skrives opp hvor langt barnet går/kjører/hopper på ski og sette seg et mål. Når barnet kravene til sin årsklasse, kan Barnas Skimerke bestilles. Det finnes fire ulike merker; start-, bronse-, sølv- og gullmerket. Hensikten med Barnas Skimerke er å stimulere til allsidig aktivitet på ski i bakker og løyper. I mange år har barn registrert tilbakelagt distanse på ski på Distansekortet.

Hvor finner jeg Distansekortet?
Distansekortet bestilles på NSFShop. Der kan også skoler bestille Distansekort.

Reglement for barnas skimerke
Aldersklasser følger skoleåret når det gjelder koblingen mellom antall kilometer og alder på barna. 

Klasseinndelinger
Barnas Skimerke har følgende klasseinndelinger, med kravene til merkene bronse, sølv og gull i parentes:
Til og med 7 år (15 km, 25 km, 50 km)
8 - 9 år (25 km, 50 km, 100 km)
10 - 11 år (50 km, 100 km, 200 km)
12 - 13 år (100 km, 200 km, 300 km)
I tillegg er det startmerke for alle gruppene der merket oppnås etter 3 registrerte ski-aktiviteter.

3-års pokal
Barnas Skimerke i gull i 3 år, kvalifiserer til 3-års pokalen. Denne koster 170 kr.

5-års pokal
Ved innfrielse av Barnas Skimerke i gull i 5 år og/eller Distansemerket som en tar etter fylte 13 år pr. 31.12, kvalifiserer til 5-års pokalen. Denne koster 200 kr.

Kjøp Barnas Skimerke og pokaler på NSFShop.no

Kilometer regnes ut slik
Langrenn/rulleski: tilbakelagt distanse.
Alpint/telemark/snowboard: 1 time = 4 km
Hopp: Hopplengde i meter x 20 eller bakkens lengde. Funksjonshemmede: Foresatte/lærer vurderer kravet.
Skileikaktivitet: 1 time = 6 km.
Funksjonshemmede: Foresatte/lærer vurderer kravet

NIF-EPI01, 01