Hopp til innhold

Varsling om uetisk atferd

I Norges Skiforbund ønsker vi å få vite om uetisk atferd som er i strid med våre etiske retningslinjer, våre verdier, svekker NSFs omdømme og/eller andre kritikkverdige forhold.

NSF oppfordrer derfor alle utøvere, tillitsvalgte, ansatte, innleide og frivillige m.fl. til å varsle om kritikkverdige forhold i vår organisasjon.
Varselet må gjelde forhold i NSF sentralt, skikretsene, klubb eller i aktivitet i regi av den organiserte skiidretten. Det kan også varsles om forhold som berører kritikkverdige forhold i utlandet.

Alle nevnte kan varsle NSF gjennom NIFs digitale varslingssystem.

Varsler fra ansatte og andre som er regulert av arbeidsmiljøloven, blir behandlet av administrasjonen. Varsel fra utøvere, tillitsvalgte og andre eksterne, altså varsler som ikke er regulert av arbeidsmiljøloven, blir behandlet av Etisk komite.

For at Norges Skiforbund skal kunne behandle varsler best mulig, er det en fordel om varsler innleveres skriftlig gjennom idrettens digitale varslingssystem.

Jeg vil varsle

Jeg skal hjelpe en som varsler

Jeg skal håndtere et varsel

Har du spørsmål kan dere ta kontakt med HR-sjef Berit Nygaard, tlf. 900 50 849  – berit.nygaard@skiforbundet.no

nif-epi04, 04