Hopp til innhold

Ungdata

Her finner dere nyttig informasjon om dagens ungdomsgenerasjon fra Ungdataundersøkelsen.

Ungdata er lokale ungdomsundersøkelser, som tilbys gratis til alle landets kommuner og fylkeskommuner. Siden 2010 har 330 000 ungdommer fra 375 kommuner deltatt i ungdataundersøkelsene. Ungdata gir dermed et godt innblikk i hvordan det er å være ung i Norge i dag. 

Rapporten er en oppdatering av de nasjonale Ungdatarapportene som er utgitt årlig siden 2013. De primære siktemålet er å gi et bredt bilde av hvordan norske elver på ungdomstrinnet og i videregående opplæring har det på ulike områder og hvor mange som driver med forskjellige typer aktiviteter.

Nasjonale resultater 2016

Analysene bekrefter det bildet som Ungdata allerede har gitt av norsk ungdom. Dagen tenåringer framstår som en veltilpasset, aktiv og hjemmekjær ungdomsgenerasjon, men der mange opplever en del bekymringer og stress i hverdagen. Båndene mellom ungdom og foreldre er blitt ytterligere forsterket de senere årene, og den skikkeligheten vi har sett prege ungdomsgenerasjonen siden årtusenskiftet fortsetter bare å øke.

 
 
Funn i rapporten:
 • De fleste ungdom har det bra og lever aktive liv der vennskap, familieliv, skole, trening og digital fritid står sentralt i hverdagen
 • 8/10 er godt fornøyd med foreldrene sine
 • Stadig flere elever på ungdomstrinnet opplever tettere relasjon til foreldrene sine
 • Et tydelig utviklingstrekk er at ungdom i økende grad opplever at foreldrene har oversikt over de unges hverdag
 • Dagens ungdom har en sterkere orientering mot hjemmet som fritidsarena enn tidligere
 • Stadig færre bruker kveldene på å være «ute med venner»
 • Ungdom er i stadig mindre grad sammen med venner hjemme fysisk, noe som trolig har sammenheng med nye måter ungdom kommuniserer med hverandre på
 • Flere er aktive i organiserte fritidsaktiviteter, noe som er verdt å merke seg siden dette skjer etter en liten nedgang på starten av tiåret
 • Færre rapporterer at de aldri har vært med i noen organisasjon, klubb eller lag
 • Det store flertallet av unge har nære venner de kan stole på, og de fleste har et stort vennenettverk rundt seg
 • De fleste føler de passer inn blant elevene på skolen
 • 2/3 tror de kommer til å ta høyere utdanning, og enda flere tror at de kommer til å få et godt og lykkelig liv
 • Stadig flere bruker mye tid på lekser
 • Særlig blant jenter er det flere som opplever at det å være god på skolen gir økt status i vennegjengen
 • Mange sliter med hodepine, magevondt og smerter i nakke, skulder, ledd og muskulatur
 • Andre sliter med symptomer på stress, og tenker på «alt er et slit» eller de «bekymrer seg for mye om ting»
 • Jenter er mer utsatt enn gutter, og det virker å flate mer ut fra 16-17 årsalderen
 • Når ungdom blir eldre orienterer de seg i økende grad bort fra hjemmet og de organiserte fritidsaktivitetene
 • Parallelt flyttes mye av treningen i løpet av ungdomstiden fra idrettslagene til treningssenter og helsestudio
 
nif-epi04, 04
Lars O. Berge