Hopp til innhold

Prosess (Atle Rolstadaas)

Utvikle egen klubb

Her finner dere verktøy som kan benyttes til å gjennomføre en egen utviklingsprosess i henhold til Skiforbundets utviklingsmodell i egen klubb. Utviklingsprosessen nedenfor gjennomføres i styret, hvor man i ettertid bør involvere resten av klubbens medlemmer i gjennomføringen av handlingsplanen. En forklaring av prosessen er beskrevet nedenfor. Dere kan også få besøk av en veileder som gjennomfører prosessen for dere. Ta kontakt med din skikrets om det er ønskelig. Skikretsen kommer også gledelig på et uformelt klubbesøk for å høre hvordan dere har det og hva dere ønsker for veien videre.

FORBEREDELSE
SKIPOLITISK DOKUMENT SKIFORBUNDETS UTVIKLINGSMODELL

Utviklingsprosess RETTET MOT KJERNEVIRKSOMHETEN I EGEN KLUBB (Del 1)
Powerpoint Sjekkliste   Handlingsplan

Utviklingsprosess RETTET MOT RAMMEBETINGELSENE I EGEN KLUBB (Del 2)
Powerpoint Sjekkliste Handlingsplan

Forklaring av prosessen

Gjennomfør del 1 før dere begynner på del 2. Er dere en gruppe i et fleridrettslag så er det viktig at den prosessen dere nå starter opp er kjent for hovedstyret og at de valg dere tar står i stil med idrettslagets visjon, verdier og virksomhetside. Økonomiske forpliktelser må avklares i hovedstyret. Et tips er å invitere lederen i hovedstyret med som observatør på prosessen. Gi gjerne beskjed til din skikrets om at dere er i gang også slik at skikretsen kan bistå dere på en best mulig måte. I Powerpoint-filen står det beskrevet hvordan prosessen blir lagt opp. Estimert tid på hver del er 2-3 timer og er ment for styret i skiklubben. 

Forberedelser

  • Skriv ut fire eksemplarer av sjekklistene 
  • Lagre excel-filen med skisse til handlingsplan
  • Last ned og les deg opp på Powerpointen
  • Les deg opp på Skipolitisk dokument og Skiforbundets utviklingsmodell (SUM)

Har du spørsmål kan du ta kontakt med din skikrets.

nif-epi04, 04
NTB scanpix