Hopp til innhold

Transport av utstyr til NM jr langrenn Alta

Husk innmeldingsfrist 15. januar for transport av ski, staver m.m. til Jr. NM Alta.

NB NB NB NB  HASTER!

Som tidligere opplyst, vil skikretsene på Østlandet samarbeide om felles transport av ski og skiutstyr oppover til Alta.

Det er den beste måten å forsikre seg om at utstyr kommer fram til Alta i tide. Dersom dere satser på å få med ski på flyet, kan noen faktisk risikere at det ikke blir plass. Vi anbefaler dere derfor å benytte dette tilbudet.

Ber om at klubbene snarest og senest søndag kveld 15. januar 2023 melder inn til Gabriel (gabrieljohannessen@hotmail.com) hvor mange skipar og staver hver enkelt klubb har behov for å få sendt med traileren oppover til Alta.

  • Antall skipar (pakket i skiposer)
  • Antall par staver (pakket i stavkogger)

Alt smøreutstyr (smørebord, testski, redskap og skismøring) skikretsen skal benytte i smøreteamet sørges for at blir sendt med samme vogn.

Informasjon om tidspunkt og sted for innlevering av utstyr til transportselskapet vil vi komme nærmere tilbake til.

 

For langrennskomitéen

Gabriel J

NIF-EPI02, 02
NTB