Hopp til innhold

Telenorlekene 2019

Telenorlekene på Sauda flyttes

Sauda IL – Alpint er arrangør av Telenorlekene 2019, og har jobbet iherdig med planlegging, booking osv... for å kunne arrangere et så godt arrangement som mulig. Alle ting er nå på plass, bortsett fra det vi ikke kan gjøre noe med – NOK SNØ.

Arrangøren har hele tiden hatt tett og godt samarbeid med Sauda Skisenter for å se på alle muligheter for snøproduksjon, flytting av snø osv... Det har dessverre ikke latt seg gjøre å klare å lage nok kunstsnø på grunn av mangel på kulde. Flytting av snø har heller ikke vært mulig da det er svært lite snø i terrenget rundt alpinanlegget.

Norges Skiforbund har gjennom hele denne prosessen vært informert om tingenes tilstand.

Norges Skiforbund har i dag i samråd med Sauda IL – Alpint og Sauda Skisenter besluttet at det dessverre ikke er mulig å avvikle Telenorlekene 2019 i Sauda slik nåværende snømengde/føreforhold er og fremtidige værprognoser tilsier.

Sauda IL – Alpint og NSF beklager på det sterkeste den situasjon som har oppstått og eventuelle ulemper dette medfører for involverte parter.

Ved spørsmål og/eller uklarheter ta kontakt med:

Ove N. Øye - Leder for TL2019 – ove2590@gmail.com
eller
Vibecke Håheim - Leder for Sauda IL 
– Alpint - vibecke.haheim@gmail.com

I den forbindelseflyttes Telenorlekene 2019 til Vassfjellet. Sportklubben Freidig har tatt på seg ansvaret som arrangør. De jobber hardt med å få alle brikkene på plass til å ta på seg et så stort arrangement på kort varsel

Sportsklubben Freidig avdeling Alpint, kommer med informasjon angående påmelding, overnatting, og annet i løpet av fredag 8. mars.

Freidig har reservert overnatting i Trondheim for å sikre rom til alle.

Ved spørsmål ta kontakt med:

Stian Henriksen - Sportsklubben Freidig - styreleder@vassfjelletvinterpark.no - mobil: 95164366

NIF-EPI02, 02
NTBScanpix