Hopp til innhold

FIS listen langrenn 2022-2023

Oppdatert 20/9. Da er det igjen tid for inn- og utmelding av løpere til FIS-lista langrenn for sesongen 2022-23. Sjekk lista for DIN klubb! Siste frist 1. september.

Vi satser på at det blir flere FIS-renn denne sesongen!
Det er igjen tid for innmelding av løpere til FIS-lista og følgende løpere skal innmeldes:

Senior- og juniorløpere (fra klasse 17 år) som deltar i FIS-renn, Norges Cup og NM kommende skisesong, skal stå på lista.

Løpere som skal delta i ovennevte renn, må ha undertegnet egenerklæring/Athletes Declaration. De som tidligere er meldt inn i FIS-systemet og dermed har undertegnet Athletes Declaration, trenger ikke gjøre dette på nytt.

Dermed MÅ følgende rapporteres

  • Innmeldinger av nye utøvere
  • Utmeldinger av utøvere
  • Hvilke utøvere som fortsatt skal stå på lista
  • Endringer på utøvere, navn, klubb etc.

NB! Nye løpere som ikke har undertegnet Athletes' Declaration (AD-skjema), må gjøre det og sende skjemaet til skikretsen før innmelding. Ingen løpere blir påmeldt FIS-listen uten å ha undertegnet erklæringen. Løpere under 18 år må ha foreldres/foresattes underskrift. Husk å skrive navnet på 'engelsk måte' (dvs. ikke æ,ø,å).

FIS listen Agder og Rogaland Skikrets 2022

Foreløpig liste pr. 20. september 2022

Ta utgangspunkt i vedlagte liste og gi klubbvis tilbakemelding pr. e-post til ars@skiforbundet.no innen 1. september!

Dersom vi ikke hører noe, går vi ut ifra at det ikke skal gjøres noen endringer for klubben, og dere vil bli fakturert for sesongen 2022-23.

Alle AD-skjema sendes klubbvis til ars@skiforbundet.no

_______________

Klubben har ansvar for å melde inn til skikretsen hvilke løpere som skal innmeldes, hvilke som skal strykes, og hvilke som skal bli stående på lista. Løperne må derfor sørge for innmelding og utmelding via klubben sin.

NB! Klubben vil bli fakturert etter endt sesong for alle løpere som står på listen pr. 1. september, så husk å gi beskjed dersom det er noen som ikke lenger skal stå på lista!

Prisen for innmelding på FIS-lista vil for kommende sesong kr. 350 pr. løper. Ved innmelding etter 1. januar dobles avgiften. NSF dekker for løpere på sentrale landslag.

Skikretsen sender samlet oversikt til Norges Skiforbund og forskutterer avgiften overfor NSF. Skikretsen viderefakturerer klubbene i ettertid når vi mottar faktura fra Skiforbundet etter sesongen 2022-23 (i juni 2023).

________________

Hva er FIS-punkter? FIS-punkter er en måte å rangere (måle) alle utøvere på, etter en internasjonal standard. FIS-pkt-lista brukes til seeding, til kvalifisering, m.m. Den best rangerte løper har 0,0 poeng (eller nær 0,0), og så rangeres det oppover. Krav for å kunne delta i World Cup er f.eks 90 FIS-pkt eller lavere (kvinner), og 60 FIS-pkt eller lavere (menn). Det er også vanlig å bruke FIS-pkt-lista som rangering når en skal trekke eller sette opp startlista f.eks i Statoil Norges Cup.

Alle renn som har internasjonal status, teller for å skaffe seg FIS-punkter. Det vil si World Cup-renn, Skandinavisk Cup, NM senior, Statoil Norges Cup senior, og Statoil Norges Cup junior. Dessuten noen "FIS-renn" tidlig på sesongen (Beitosprinten, BUL-sprinten m.m.).

En løpers punkter regnes ut etter en komplisert formel. Generelt kan vi si at gjennomsnittet av de 5 beste resultatene over de siste 12 måneder, er grunnlaget for løperens punkter. Dersom løperen har færre enn 5 tellende renn, gis det et tillegg etter et bestemt system. I henhold til praksis i både FIS og i andre nasjoner, har vi valgt å si at fra og med sesongen 2010-2011 skal alle juniorløpere og seniorløpere som går Norges Cup og NM, være innmeldt på FIS-punkt-lista.

Det kommer ny, oppdatert FIS-punkt-liste ca. 6 ganger i året.

Du kan finne FIS-punkt lista på nettsiden til FIS: www.fisski.com > Cross Country > FIS-points

Velg den øverste lista som kommer opp! Du kan enkelt finne en utøver ved å sortere på etternavn eller fornavn. Husk at Å=aa, Ø=oe, Æ=ae.

For å finne opplysninger om enkeltutøvere, kan du gå frem slik: www.fisski.com > Cross Country- Competitor Biographies Sorter deretter på navn o.l. omtrent som ovenfor.

Med litt øvelse er det enkelt å finne fram, og mange nyttige opplysninger.

NIF-EPI03, 03
Foto: Hanna Johre / NTB