Hopp til innhold

KM rulleski er populært for alle klubbene våre

Rennsøknader rulleski, langrenn/turrenn 2021/2022

Langrennskomiteen ønsker en tidlig avklaring rundt arrangører av kretsrenn kommende sesong, samt KM arrangører

Langrennskomiteen ønsker at klubbene allerede nå legger inn sine rennsøknader i sportsadmin for kommende vinter. Samtidig vil vi også ha en bred og god terminliste for rulleskirenn i kretsen i 2021. Disse legges inn og godkjennes fortløpende, såfremt det ikke er kollisjoner med renn i nærheten på samme dato.

KM rulleski 2021 -  Søknad legges inn i sportsadmin og samtidig sendes det en egen mail til leder av LK Henning Wiig henning@helge-wiig.no . Tildeling av KM rulleski 2021 skjer senest 1. juni. Hovden spkl. er tildelt KM sulleski som arrangeres 16. oktober. Påmelding via terminlisten.

Kommende vinter vil vi igjen arrangere KM over to seperate helger. Del 1 arrangeres likt over helge landet og avsatt i terminlistens hovedpunkter 22-23 januar 2022. Del II blir senere og vil mest sannsynlig bli arrangert i mars/april. Søknad legges inn i sportsadmin og det sendes også mail til LK leder som ved KM rulleski.

Søknadsfrist for alle renn kommende vinter er allerede 1. september 2021. Dette slik at man har en mulighet til å reservere ulike arenaer og at klubben har mulighet til å planlegge en sesong som forhåpentligvis kan samle flest mulig løpere, ledere, trenere og publikum til kappestrid, skiglede, sosialt og SKIGØY. 

Etter godkjennelser av renn internt i langrennskomiteen vil en foreløpig terminliste bli publisert på hjemmesidene og terminlisten på nett. Klubber som i ettertid vil arrangere renn, må da forholde seg til den terminlisten som allerede er vedtatt.

Terminlistens hovedpunkter vil hele tiden bli oppdatert på NSF sidene med større nasjonale og internasjonale renn.

Terminlistens hovedpunkter 2021-2022

NIF-EPI03, 03
NTB