Hopp til innhold

Pål Angell Bergh tar fatt på en ny periode som kretsleder for Agder og Rogaland Skikrets

Pål Angell Bergh gjenvalgt som kretsleder

Skikretstinget som ble avholdt 2. juni valgte Pål Angell Bergh som kretsleder for 2 nye år

På skikretsens ting 2. juni ble skikretsleder Pål Angell Bergh valgt for to nye år. Pål har sittet som kretsleder siden 2013 og vi er alle glade for at han fortsatt vil bidra med sin kompetanse innenfor skisporten i kretsen. Samtidig sitter han som varamedlem i skistyret i NSF.

Med seg i det nye styret får han Unni Håland Austerå som nestleder, Øivind Naper som styremedlem og Nils Stray som styremedlem. Lederne av fagkomiteene inngår også i hovedstyret og disse ble også valgt. AK leder Thomas Liland-Vik, LK leder Henning Wiig og HK leder Trond Sandberg.

Mange tok gjennvalg i både hovedstyret og komiteer, mens det også ble foretatt noen utskiftninger i komiteene. Vi er en sterk organisasjon med mange dyktige tillitsvalgte. Fokuset i perioden er bredde og rekruttering og vi gleder oss alle til pandemien er på hell og at skiaktiviteten kan foregå i tilnærmet normale forhold. 

Takk til styre og komitemedlemmer som nå fratrer sine verv og velkommen til dere som er nye.

Protokoll skikretstinget 2021

Pål i sitt rette element og ser utover Ryfylkefjellene

Tillitsvalgte skikretsen 2021-2023
   
Hovedstyret  
   
Funksjon Navn
Leder Pål Angell Bergh
Nestleder Unni Håland Austerå
Medlem Nils Vidar Stray
Medlem Øivind Naper
LK Leder Henning Wiig
HK leder Trond   Sandberg
AK Leder Thomas Liland-Vik  
   
Alpinkomiteen  
   
Leder Thomas Liland-Vik  
Plogen Kristian Melbo Knutsen
Jæren Lasse Dørheim
Sauda Ragnar Fosstveit
Skiforeningen Hans Petter Solberg
Sandnes IL Alpin Sasha Mimic
Arendal Henrik Munter
Hovden Hans Blattmann 
   
Langrennskomiteen  
   
Leder Henning Wiig
Ungdoms-representant Renate Tjetland
Sone Øst Rolf Hørsdal
Sone Ryfylke Ivar Bakka
Sone Vest Inger Ravndal
Sone RV9 Ketil Grindheim
Sone RV9 Micke Pålsson
   
Hoppkomiteen  
   
Leder Trond Sandberg
Nestleder Jonny Lauvsland
Styremedlem Håkon Helgesen
Styremedlem Kristin Vasvik Håland
Styremedlem Odd Atle Gundersen
   
Kontrollkomiteen  
   
Leder Helene Nilsen
Medlem Geir Olav Haaland
NIF-EPI01, 01
NTB