Hopp til innhold

Invitasjon Fonna4 7-15 august

Første del lørdag til onsdag forbeholdt U16 og U14, andre del torsdag til søndag åpen for alle

Med forbehold om snøforholdene i august.

Invitasjon samling Fonna 4

Sammen med denne invitasjonen, er det lagt ved en erklæring hver familie må signere og levere sammen med påmeldingen.

AK har vedtatt at det må fremvises negativ koronatest (maks 3-4 dager gammel) for alle løpere, foreldre og trener som skal overnatte på Hovdenhuset.

Skikretsen ordner med heiskort til alle påmeldte.

Tema for samlingen: SL/SSL

Samlingen er åpen for: Første del U14-U16, født 2009 eller tidligere. Andre del for alle

Overnatting og organisering: «Hovden-huset/Olastølen» og innkjøp, matlaging og renhold organiseres mellom foreldre og ledere som bor på huset.

 

Kostnad pr.døgn

Kostnad 4 dager

Kostnad 9 dager

Overnatting inkl.mat

320,-

1280,-

2880,-

Treningsavgift

150,-

600,-

1200,-

Felleskostnader

100,-

400,-

800,-

Heiskort

305,-

1220,-

2440,-

Totalt

875,-

3500,-

7320,-

I etterkant av samlingen vil kretsen foreta en avregning av kostnadsfordelingen i henhold til antall påmeldte deltakere. Kostnadsfordelingen vil omfatte overnatting, heiskort, treneravgift og dekning av felleskostnader. Hver klubb blir fakturert for sitt beløp.

Transport: Alle må selv sørge for transport til/fra Fonna samt transport opp og ned til bakken hver dag.

Lagleder: Hver klubb oppnevner lagleder, og all informasjon går gjennom lagleder og samlingsansvarlig.

Påmelding: Klubbvis påmelding innen Fredag 25.06 Kl.16.00 på vedlagt skjema.

Husk å ta med: Skiutstyr, barmarkstøy for utetrening, preppeutstyr, drikkeflaske, regntøy, hjelm, ryggplate og badetøy.        

Frammøte: Fredag 06.08.2021, trener/ledermøte kl.21.00

Det tas endelig avgjørelse om hvem som kan delta når vi vet hvordan forholdene er.

Vel møtt til samling på Fonna.

Med vennlig hilsen

Helge Andersen

Kretstrener

NIF-EPI01, 01
NTB