Hopp til innhold

Presisering fra skikretsen vedrørende avlysning av KM og arrangement generelt

På skikretsens styremøte 9. mars ble det vedtatt at oppsatt KM langrenn og alpint 13-14 mars avlyses og erstattes av kretsrenn med smittebegrensninger

Vedtak:

  • KM alpint og langrenn som skulle vært arrangert på Hovden 13-14 mars, blir begge arrangert som et vanlig kretsrenn og får ikke KM status. Dette fordi vi har flere kommuner med strengere smitteverntiltak i skikretsen, enn de nasjonale. Samtidig har kommuneoverlegen i Bykle gitt sin klare anbefaling at personer fra kommuner med slike tiltak ikke får delta på rennene 13-14 mars.
  • Skikretsen ber også klubber som har sin medlemsmasse fra flere omkringliggende kommuner enn sitt opprinnelige tilholdssted (hjemkommune for klubben) at disse selv tar ansvar for å informere om at man operer som en samlet klubb og at reglene gjelder for hele klubben, uavhengig av bostedsadresse. Unntaket er utøvere som har sitt daglige tilholdssted ved videregående skole med skilinjer og skigymnas og som ikke har restriksjoner i sin skolekommune med tanke på smitte.
  • Vi anbefaler fortsatt klubber å avholde kretsrenn, samt mye lokal aktivitet. Det er ingen kjente smittetilfeller innen arrangement for skiidretten, lokalt eller nasjonalt, siden pandemien startet mars 2020
  • KM hopp er foreløpig utsatt og vil mest sannsynlig avholdes på plast senere i sesongen. Hoppkomiteen vil komme tilbake til dato og sted for dette. De vil også gjerne ha med voksne/veteraner slik at hele miljøet kan samles til felles hoppglede.
  • KM alpint vil da utsettes og alpinkomiteen vil se an smittesituasjonen fortløpende, før de setter opp nytt KM tekniske disipliner.
  • KM langrenn del I vil utsettes og langrennskomiteen vil se an smittesituasjonen fortløpende før de setter opp forslag om ny dato og sted for avholdelse.
  • Ellers forholder man seg til koronaveilederen som oppdateres etter hvert som det kommer nye nasjonale retningslinjer:

https://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/nyheter/2021/2/nsfs-koronaveileder/

NIF-EPI01, 01