Hopp til innhold

Vi er helt avgengige av dyktige trenere i klubbene som kan tilrettelegge for barn og unge

Invitasjon Trener I og TD kurs alpint

Alpinkomiteen inviterer til kurs ifbm. kretssamling på Haukeli 2-5 desember

Alpinkomiteen er veldig opptatt av at klubbene har gode trenere til å ta seg av barn og unge. Spesielt nå etter at samfunnet og idretten har åpnet opp igjen. Vi vet også at i inneværende sesong, var det veldig mye god klubbaktivitet på tross av pandemien.

Invitasjon kurs alpint

På bakgrunn av innmeldt behov samt muligheten fra kretstrener til å samkjøre trenerutdanning ifbm. kretssamling inviterer vi klubbene til Trener I kurs. Kurset er delt opp slik at noe tas via E-læringsmoduler og resten tas i praktiske økter under samlingen, samt noe teori. Kursavgift er 1000,- pr. pers som faktureres klubbene i etterkant. Overnatting og heiskort inngår ikke i kurset, men gjøres ifbm. kretssamlingen.

Kurslærer er kretstrener Helge Andersen

På denne samlingen ønsker vi også å utdanne nye TD’er i klubbene. I denne sammenheng ønsker vi primært en fra hver klubb. Kurslærer vil god tid i forkant sende ut en del teori pr. mail som må gjennomgås. Selve praksisøkten på kurset gjennomføres i bakken, men da kun med de som har utført sine hjemmeoppgaver. Hvis alle gjør som de skal blir praksisøkten rundt 4 timer.

Kurslærer er region TD Øivind Naper

Vi går ut tidlig med denne informasjonen og setter samtidig en tidlig påmeldingsfrist. Dette slik at alle skal få tid til å ta sine E-moduler og teoriopplæring. Kurset er gratis.

Påmelding blir via min idrett på terminlisten på nett. Frist for påmelding til begge kursene er 17/11 2021.

https://www.skiforbundet.no/ars/alpint/terminliste-alpint-ars/

Trener 1 Alpint er et praktisk rettet kurs på 45 timer som vil gjøre kursdeltakerne i stand til å gjennomføre god og allsidig trening for barn og unge med vekt på alder opptil 12 år.

Moduler/timefordeling:
424.1.06   Gode læresituasjoner Alpint (2t)
420.1.01   Utvikling av skiteknikk (2t)
420.1.02   Trenerrollen (NIF e-læring, 3t + 1t praksis)
420.1.03   Idrett uten skader (NIF e-læring, 2t + 1t praksis)
420.1.04   Idrettens verdigrunnlag (NIF e-læring, 3t)
420.1.05   Aldersrelatert trening (NIF e-læring, 3t)
424.1.08   Langsiktig utviklingsplan A (3t)
420.1.06   Ski for funksjonshemmede (NIF e-læring, 2t)
424.1.01    Alpin skiteknikk (2t)
424.1.02   Grunnteknikk Lange Svinger (5t)
424.1.03   Grunnteknikk Korte Svinger (5t)
424.1.04   Introduksjon Fart (5t)
424.1.05   Barmarkstrening barn (4t)
424.1.08   Planlegging Alpint (1t)
424.1.07   Utstyr og skiprepp (2t)

Sportslig hilsen Thomas Liland-Vik

AK leder

nif-epi04, 04