Hopp til innhold

Rapport samling Fonna 3-6 september

Samlingen denne gang ble desverre fylt med mye vær som igjen gjorde det utfordrende for utøverne

Rapport fra kretstrener Fonnasamling 4 Rapport Fonna HSG

Fra tidligere:

INVITASJON TIL SAMLING 2-6.9 PÅ FONNA FOR U14-U16:

Forholdene på Fonna holder seg fantastisk bra, og i henhold til revidert samlingsplan inviteres det til en ny samling på Fonna, denne gangen for klassene U14 og U16. Samlingen gjennomføres i samarbeid med Hovden Skigymnas og alle skal denne gangen bo på «Hovdenhuset».

Sammen med denne invitasjonen, er det lagt ved en erklæring hver familie må signere og levere sammen med påmeldingen.

Heiskort for voksne som ikke har trenerfunksjon bestilles direkte fra skisenterets hjemmeside;

https://www.visitfonna.no/skisenteret/alpint

Skikretsen ordner med heiskort til alle med trenerfunksjon samt alle løpere.

Tema for samlingen: SL/SSL i begge helgene. Ta med super-g ski i tilfelle dette er mulig

Overnatting: «Hovden-huset»

 

Kostnad 4 dager

Kostnad 2 dager

Overnatting m/mat

Kr. 1200

Kr.   600

Heiskort

Kr. 1190

Kr.   610

Treneravgift

Kr.   400

Kr.   200

Felleskostnader

Kr.   400

Kr.   200

Sum

Kr. 3190

Kr. 1610

I etterkant av samlingen vil kretsen foreta en avregning av kostnadsfordelingen i henhold til antall påmeldte deltakere. Kostnadsfordelingen vil omfatte overnatting, heiskort, treneravgift og dekning av felleskostnader. Hver klubb blir fakturert for sitt beløp.

Transport:  Alle må selv sørge for transport til/fra Fonna samt transport opp og ned til bakken hver dag.

Lagleder: Hver klubb oppnevner lagleder, og all informasjon går gjennom lagleder og samlingsansvarlig.

Påmelding: Påmelding til samlingen skjer klubbvis på vedlagte skjema (sendt klubbene). Frist fredag 28.8. Mandag 1.9 vil vi sende ut oversikt over påmeldte, organisering av overnatting samt grupper og trenere.

Husk å ta med: Skiutstyr, barmarkstøy for utetrening, preppeutstyr, drikkeflaske, regntøy, hjelm, ryggplate. Skiutstyr.      

Frammøte: Innen kl. 21.00 ankomstdag

Vel møtt til ny samling på Fonna.

Med hilsen Ragnar Fosstveit og Hans Blattmann

NIF-EPI02, 02
Pedro Lemos