Hopp til innhold

Gjengen samlet i Hintertux høsten 2019 (Foto: Plogen SK facebookside)

Hintertux - AVLYST

Med grunnlag i anbefalinger i fra FHI og Norges Skiforbund har Alpinkomiteen i Agder og Rogaland Skikrets besluttet å avlyse treningssamlingen i Hintertux dette året

Vedtak - møte alpinkomiteen 5/8 2020

Pga situasjonen rundt corona og reiserestriksjoner som er gitt av Norske myndigheter ble det innkalt til AK møte for å ta en avgjørelse ang. planlagt treningssamling i Hintertux uke 41 2020. I forkant av møte har AK leder vært i kontakt med AK lederen nasjonalt samt en representant i Skiforbundet for å høre hvordan skiforbundet stiller seg til utalandsreiser i klubb/krestsregi. Det er ikke fastsatt noe, men alle anbefalinger er å ha treninger i Norge og benytte de arenaer som er innenlands. Folgefonnna og Juvas satser på å holde åpent til etter høstferien. AK diskuterte om det skal tas avgjørelse nå eller om det skal ventes til september med endelig avgjørelse om det blir reise eller ikke. Med grunnlag for å planlegge annet opplegg i høstferien samt at påmeldte til Hintertuxturen får en endelig beskjed blir avstemming tatt i dag. Ved avstemming fra de klubbene som var representert samt leder, ble det besluttet at årets Hintertux samling avlyses. Hans Blattmann tar kontakt med hotell og skianlegg i Hintertux og Linn Wold gir beskjed til bussjåførere / Color Line ang. avbestilling. Det vil bli satt opp treningssamling på Folgefonna i UKE 41 for U12 og eldre.

Fra tidligere:

INVITASJON TIL SAMLING I HINTERTUX, UKE 40 OG 41 2020

 

Født

2005- eller senere

Aktive

Født 2001-2004

Voksne

Født 2000 eller tidligere

 

 

Skidager

 

Påmeldings-

frist

 

 

Transport

Lør 26.9-lør 3.10

Uke 40

9700

9700

10700

 

 

6

12.juni

Ikke inkludert og må organiseres selv

Lør 26.9-fre 9.10 Uke 40+41

18500

18500

20000

12

 

12.juni

Ikke inkludert og må organiseres selv

Fre 2.10-fre 9.10 Uke 41

9700

9700

10700

7

12.juni

Ikke inkludert og må organiseres selv

Lør 3.10-fre 9.10

Uke 41

11500

11500

12200

6

12.juni

Felles med buss

 

Alder regnes som faktisk alder ved avreise fra Hintertux. Husk fødselsdato ved påmelding.

Fradrag om man ikke ønsker heiskort i uke 41 vil være 90 EUR (6-dager) og 105 EUR (7-dager) for barn (dette gjelder barn som får gratis heiskort), og 205 EUR (6-dager) og 235 EUR (7-dager) for voksne.

Prisen på samlingen er ikke 100 % fastsatt. Den kan variere etter antall påmeldte og eventuelle større valutasvingninger. Endelig pris vil bli fastsatt etter utløp av påmeldingsfristen.

Første forfall (50 %) er 26.juni og andre forfall (50 %) er 23.august.

I uke 41 er det muligheter for deltakelse for familie, aktive og organiserte grupper av frikjørere som er klubbmedlemmer. Dette avhenger av totalt antall påmeldte og kapasitet på hotellet.

Som tidligere år praktiseres klubbvis påmelding og innbetaling til kontonr. 2800.25.23320, skikretsen fakturerer klubbene. Dette skal innbetales på forfallsdato. Klubbene er selv ansvarlige for å sørge for at deres deltakere har betalt inn til klubben i forkant. Ved forfall etter 23.august blir det et avbestillingsgebyr lik faktiske utgifter + kr. 750 i administrasjonsgebyr. Hver klubb skal oppnevne en påmeldingsansvarlig som er eneste kontakt mellom klubbmedlemmer og arrangør. Hver klubb må også stille med leder i uke 40 og 41.

Samling i uke 40:

Samling i uke 40 er for løpere født i 2006 eller før (dvs. løpere som er U16 eller eldre neste sesong), unntak er de som har høstferie i uke 40 som da vil ha sin hovedsamling denne uka. Arrangøren forbeholder seg retten til å begrense deltakelse i denne uka da det er begrenset plass på denne samlingen.

Reise for dem som skal på samling i 2 uker må organiseres på egenhånd. Så langt det lar seg gjøre vil man forsøke å få til frakt av ski via paralandslagets varebil.

Samling uke 41:

Som tidligere år organiserer skikretsen felles transport med buss fra Stavanger via Kristiansand fredag 2.10 og retur fredag 9.10. Alle som ikke ønsker å benytte seg av denne transporten må organisere dette selv.

De siste årene har ganske mange valgt å ankomme én dag før bussen og hvor de selv har organisert reisen. I skjemaet over er det laget en egen rad med priser og vilkår for de som velger å ankomme én dag tidligere hvilket også innebærer én dag ekstra på ski.

Forsikring:

Alle som har fylt 13 år skal ha betalt NSF sin startlisens. Hver enkelt klubb er ansvarlig for å kontrollere dette. Ved eventuelt besøk hos lege er det også hensiktsmessig at man har med "Europeisk helsetrygdekort". 

Kortet kan bestilles på nettsiden helsenorge.no – hvor det også finnes informasjon om dette nyttige kortet, som er gratis.

Fra hjemmesiden: Det er også viktig at hver enkelt har med seg Europeisk helsetrygdkort, som bestilles gratis på nettsiden helsenorge.no. Helsetrygdkortet gir deg rett til dekning av nødvendig medisinsk behandling ved sykehus og/eller hos behandler som er knyttet til det offentlige helsevesenet i det EØS-landet du oppholder deg. Du bør også en privat reiseforsikring i tillegg til helsetrygdkortet

Oppsett av rom-lister:

Etter påmeldingsfristens utløp vil arrangør sette opp romlister. Det forutsettes at det ikke gjøres endringer på rom-listene under oppholdet i Hintertux da dette kan innebære en høyere kostnad enn budsjettert. De som i påmeldingen anfører at de ønsker enkeltrom, vil måtte påregne en høyere pris på turen tilsvarende kr. 600/døgn. Arrangøren vil forbeholde enkeltrommene vi disponerer til bussjåfører, trenere og lagledere.

Regler under oppholdet:

Arrangør understreker at det er alkoholforbud for aktive og ungdom under 18 år på turen. Ved brudd på dette eller hotellets regler vil de dette gjelder enten sendes hjem eller bedt om å skifte hotell. Kostnader knytet til dette må dekkes i sin helhet av den dette gjelder.

Klubbvis påmelding:

Det understrekes at det praktiseres klubbvis påmelding til samlingen. Påmelding sendes på utsendt påmeldingsskjema til;

hansblat@online.no

Husk påmeldingsfristen 15.mai.

Med vennlig hilsen

Hans Blattmann

NIF-EPI03, 03
NTB scanpix