Hopp til innhold

Rapport Fonnasamling alpint 7-16/8

Fonna 3 ble svært vellykket og både vær og forhold var upåklagelig

Rapport Fonna 3

Fonna 3 ble en svært vellykket samling, været og forholdene var upåklagelig gjennom alle dagene. Samlingen var lagt opp for U-12 og eldre hvor de fleste deltok de fire første dagene. Var en del færre løpere som deltok på denne samlingen og vi takker for nok et godt samarbeid med Para landslaget og HSG og bruk av trenerressurser spesielt for de eldste løperne. Korona restriksjonene er fortsatt gjeldene og de samme tiltakene ble fulgt opp som forrige Fonna samling

Fra tidligere:

Etter flere vellykkede samlinger i vår så er det nå sommerferie fra skisporten, men i starten av august er det klart for nok en samling på Fonna. Samlingen er på hele 9 dager og også for denne samlingen må vi styre litt hvilke aldersgrupper som får være med når.

For U12 er samlingen åpen de fire første dagene, altså frammøte fredag 7.8 og trening lørdag-tirsdag.

For U14 og U16 er hele samlingen åpen.

Sammen med denne invitasjonen, er det lagt ved en erklæring hver familie må signere og levere sammen med påmeldingen.

Heiskort for voksne som ikke har trenerfunksjon bestilles direkte fra skisenterets hjemmeside;

https://www.visitfonna.no/skisenteret/alpint

Skikretsen ordner med heiskort til alle med trenerfunksjon samt alle løpere.

Tema for samlingen:                     SL/SSL i begge helgene. Mulighet for super-g fra mandag til fredag

Samlingen er åpen for:                 Se over

Overnatting:                                     «Hovden-huset»

 

Kostnad 4 dager

Kostnad 5 dager

Kostnad 7 dager

Overnatting m/mat

Kr.   1200

Kr. 1500

Kr. 2100

Heiskort

Kr. 1190

Kr. 1480

Kr. 2060

Treneravgift

Kr.   400

Kr. 500

Kr.   700

Felleskostnader

Kr.   400

Kr. 500

Kr.   700

Sum

Kr. 3190

Kr. 3980

Kr. 5560

I etterkant av samlingen vil kretsen foreta en avregning av kostnadsfordelingen i henhold til antall påmeldte deltakere. Kostnadsfordelingen vil omfatte overnatting, heiskort, treneravgift og dekning av felleskostnader. Hver klubb blir fakturert for sitt beløp.

Transport: Alle må selv sørge for transport til/fra Fonna samt transport opp og ned til bakken hver dag.

Lagleder: Hver klubb oppnevner lagleder, og all informasjon går gjennom lagleder og samlingsansvarlig.

Påmelding: Påmelding til samlingen skjer klubbvis på vedlagte skjema. Frist fredag 31.7. Mandag 3.8 vil vi sende ut oversikt over påmeldte, organisering av overnatting samt grupper og trenere.

Husk å ta med: Skiutstyr, barmarkstøy for utetrening, preppeutstyr, drikkeflaske, regntøy, hjelm, ryggplate. Skiutstyr.      

Frammøte: Innen kl. 21.00 ankomstdag

Vel møtt til ny samling på Fonna.

Med hilsen Ragnar Fosstveit og Hans Blattmann

NIF-EPI03, 03
NTB