Hopp til innhold

Hovden i farta - resultater

En flott fartstreningsdag, endring i program, KM SSL kombi og SSL renn. Dagene på Hovden i farta ble meget gode på tross av lite fartsrening.

KM vinnere SSL kombi Resultater KM SSL kombi lørdag Resultater SSL søndag

Endringer oppsett lørdag og søndag (ny plan)  Funksjonæroversikt

 

Klokkeslett

Lørdag 18.1

Søndag 19.1

Aktivitet

SSL Combi

SSL

Heisstart

09:30

09:30

Inspeksjon 1omg

09:30-10:15

09:30-10:15

Start 1 omg

10:30 SSL

10:30

Inspeksjon 2 omg

12:00-12:30

12:00-12:30

Start 2omg

12:45 (SL)

12:45

 

 

 

Premieutdeling

14:30 Klubbhuset

14:30 Klubbhuset

Lagledermøte

15:00

 

Fra tidligere:

Arrangementet er åpent for:alle løpere i klassen 8 år og eldre. (løpere født 2012 eller tidl.)
Påmelding: via «Min idrett», påmeldingsfrist er onsdag 8.januar
Startkontingent: Betales sammen med påmeldingen.

aldersbestemte klasser: treningsavgift kr. 225 Supercombi kr. 220
Super-g kr. 150
Sum kr. 575
Junior/senior: treningsavgift kr. 225
Super-combi kr. 235
Super-g kr. 160
Sum kr. 620

Lagledermøter: arrangeres på Klubbhuset hver dag
Parkering: parkering for alle utenom arrangører og TD må skje på Hoved-Parkeringsplassen til skisenteret.
Det er ikke tillatt med parkering hverken foran klubbhuset eller i Breive.

Heiskort: Hovden Skisenter gir 30% rabatt på ordinære priser, forutsatt felles kjøp av heiskort. Hovden Sportsklubb legger inn deltakerlisten på billettkontoret. Ett frikort/klubb deles ut på det første lagledermøtet.
TD: Øivind Naper
Rennleder: Jacob Stebekk

Organisering av arrangementet:
Hovden Sportsklubb tilrettelegger de ulike arenaene i anlegget på forhånd, og som foregående sesonger så vil vi tilrettelegge for hopp-trening, bølgefelt og super-g. Påmeldte løpere blir delt inn i ulike grupper etter alder/erfaringsnivå, og så blir trenere/ledere/foreldre fordelt ut på de ulike arenaene og gruppene. Det blir laget en plan for rullering mellom de ulike stasjonen. Gjennomføring av selve treningen torsdag og fredag blir da i regi av klubbene selv. Kretstrener Ragnar Fosstveit vil ha det sportslige hovedansvaret for gjennomføringen.
Etter avsluttet renn søndag ber vi også i år om hjelp til å rigge ned nettene samt staur og utstyr som er brukt i arenaen.
Vi håper på bra oppslutning om arrangementet og fine forhold i bakken.
Vel møtt til Hovden i Farta 2020!!

NIF-EPI03, 03
NTB