Hopp til innhold

Langrennskomiteen

Langrennskomiteen      
Funksjon
Navn    
Leder Henning Wiig    
Medlem Ung. repr. Renate Tjetland    
Sone Øst Rolf Hørsdal    
Sone Ryfylke  Ivar Bakke (fra oktober 2020)    
Sone Vest Inger Ravndal    
Sone RV9 Ketil Grindheim    
Sone RV9 Stig Ertzeid    
       
Leder      
navn
Henning Wiig    
adresse Ånundskaret 104, 4330 ÅLGÅRD    
telefon 51613032    
mobil 90080045    
e-post henning.wiig@lyse.net    
       
Medlem      
navn
Stig Ertzeid    
adresse Gjevinggården 32, 4912 GJEVING    
telefon 37885194    
mobil 48204473    
e-post stigertz@online.no    
       
Medlem      
navn
Svein Ketil Grindheim    
adresse Dåsnesvegen 52, 4737 HORNNES    
telefon 37930090    
mobil 91524520    
e-post kgrindheim@e-h.kommune.no    
       
Medlem      
navn
Inger Ravndal    
adresse Ånundlia 52, 4330 ÅLGÅRD    
telefon 51619107    
mobil 91708266    
e-post inav@sus.no    
       
Medlem      
navn
Ivar Bakka    
adresse Øyaflått 16 4200 Sauda    
telefon      
mobil 95976595    
e-post
ivar_bakka@hotmail.com 
   
       
Medlem      
navn
Rolf Hørsdal    
adresse Åsveien 14b 4879 Grimstad    
mobil 95258764    
e-post Rolf.Horsdal@nov.com    
       
Medlem Ungdomsrepresentant    
navn
Renate Tjetland    
adresse Midelfarts   veg 40 7022 TRONDHEIM    
mobil 90232303    
e-post Renate.tjetland@gmail.com
NIF-EPI02, 02
NTB