Hopp til innhold

Hoppkomiteen

Funksjon Navn
Leder Trond Sandberg
Medlem Jonny Lauvsland
  Tor Andreas Michalsen
  Dag Olav Strand Mikkelsen
  Svein Bjerland
  Lisbeth Eie
Varamedlem Pål Håheim
Navn:  Trond Sandberg
Adresse:  Hauslandveien 4 B
  4870 FEVIK
Telefon hjemme:  37040548
Telefon mobil:  41456301
Fax:   
Epost:  tsand2@online.no
Navn:  Svein Bjerland
Adresse:  Dalen
  4715 ØVREBØ
Telefon hjemme:  38139423
Telefon mobil:  95744702
Epost:  sveinbjerland@hotmail.com
Navn:  Lisbet Eie
Adresse:  Orreveien 22
  4846 ARENDAL
Telefon hjemme:   
Telefon arbeid:   
Telefon mobil:  90632290
Fax:   
Epost:  lisbet.aina.eie@arendal.kommune.no
Navn:  Jonny Lauvsland
Adresse:  Røyknesvegen 45
  4715 ØVREBØ
Telefon hjemme:  38153286
Telefon arbeid:  91334428
Telefon mobil:  97089389
Epost:  jonnylauvsland@gmail.com
Navn:  Tor Andreas Michalsen
Adresse:  ANDERSENGJA 16
  4200 SAUDA
Telefon hjemme:  52783204
Telefon arbeid:  47643237
Telefon mobil:  47643237
Fax:   
Epost:  tormichalsen@hotmail.com
Navn:  Dag Olav Strand Mikkelsen
Adresse:  Solsletta 40 A
  4658 TVEIT
Telefon hjemme:  38063219
Telefon mobil:  95929406
Epost:  dag.mikkelsen@start.no

Hoppkomiteen web

NIF-EPI03, 03
NTB scanpix