Hopp til innhold

Invitasjon

Norges Skiforbund og Norges Skiskytterforbund inviterer i samarbeid med Forreningen Ridderrennet til miljøsamling for syns og bevegelseshemmede, primært i alderen 10-14 år, men unntak kan gjøres for eldre deltakere.
Her er både nybegynnere og mer erfarne utøvere velkommen.
Ridderrennet har åpnet opp for deltagelse for denne aldersgruppa og i den forbindelse ønsker Skiforbundet og Skiskytterforbundet og ha en breddesamling for målgruppa på Beitostølen. Her vil vi legge til rette for at deltakerne skal få gode skiopplevelser.

Tid; 16.-20. mars 2022

Sted; Beitostølen hvor vi bor på i leiligheter på Beitostølen. Vi har selvhushold og både utøvere, ledsagere/trenere og ledere bor her.

Målgruppe
- Syns- og bevegelseshemmede primært i alderen 10 år-14 år, unntak kan gjøres. Ta kontakt om du er usikker. Vi har plass til 20 deltakere, og i utgangspunktet legger vi opp til en 50/50 fordeling mellom syns og bevegelseshemmede deltakere. Nye deltakere vil bli prioritert.

Ledsagere;
Er det noen som har egne ledsagere de ønsker å ha med på samlingen, meld disse inn ved påmelding.
Vi dekker kost/losji for ledsagere.
Med ledsager her mener vi en person som er ledsager i/under aktiviteten.

Krav til deltaker;
Vi stiller ikke andre krav til deltakerne enn at de liker å gå på ski, og vil prøve ut om alpint, langrenn eller skiskyting er en aktuell aktivitet/idrett. Deltakerne må kunne benytte seg av ski stående eller sittende.
Deltakerne må være relativt selvhjulpne i forhold til personlig hygiene, vi kan bidra med enkle ting som påkledning etc. Evt. at foreldre bor i nærheten på Beitostølen og kan stikke innom for oppfølging.

Transport;
Den enkelte deltaker må selv besørge sin reise til Beitostølen. Kommer dere med buss, møter vi dere på busstoppen ved Radisson Blu, angi ankomst i påmeldingsskjema

Litt om samlingen;
Vi vil følge vårt eget opplegg, men samtidig delta på store deler av Ridderukas program. Vi vil ha trenere og ledere som bor sammen med utøverne og følger disse tett hele veien.
Det er muligheter for å delta på både slalåmkonkurranse fredag og Ridderrennet lørdagen. Vi oppfordrer til at alle går Ridderrennet på lørdagen.
Angi hva dere ønsker å delta på gjennom påmeldingsskjemaet. 
Startkontingent betales ved påmelding. 

Covid-19
Vi er dessverre fortsatt i en pandemi selv om vi får lov til å ha aktivitet og møtes. Så vi vil etter beste evne ivareta smittevern under samlingen. 
Retningslinjer for dette vil vi komme tilbake til når det nærmer seg samling.

Hovedledere for samlingen; Anne Ragnhild Kroken og Jens Schjerven

Påmeldingsfrist; 15. februar 2022  - er forlenget til 28. februar 2022

Påmeldingslink; Påmelding Miljøsamling Ridderuka 2022

Deltakeravgift; 1500,- vil bli fakturert den enkelte i etterkant.
Dette inkluderer overnatting, mat og instruksjon 
Dere vil ved påmelding bli belastet for startkontigent til Ridderrennet på kroner 250.-

Vi har en egen hjemmeside for samlingen hvor det vil bli lagt ut informasjon fortløpende framover mot samlingen – der vil det også dryppe inn med nyheter innimellom, så følg med; https://www.skiforbundet.no/miljosamlingridderuka/

VELKOMMEN TIL EN AKTIV SAMLING PÅ BEITOSTØLEN

Invitasjonen kan lastes ned i pdf her