Hopp til innhold

Påmeldingslister

Deltakerliste individuelle øvelser

Påmeldingsfrist var mandag 4. mars kl. 2359.

Påmeldingslister legges ut på hjemmesiden tirsdag 5. mars for kontroll.

Korrigeringer og/eller feil, meldes til rennkontor@nybygda.no innen onsdag 6. mars kl. 18.00.

Det er ingen mulighet for etteranmelding etter dette.

Strykninger meldes innen kl. 1600 dagen før hver konkurranse.

Startlister blir lagt ut på hjemmesiden når trekning er gjennomført og startlister er godkjent av juryen.

Vi minner om at påmeldte løpere ha gyldig lisens.

STAFETT SØNDAG:

Egen frist for stafett er tirsdag 5. mars kl. 2359.

  • Lag seedes og tildeles startnummer onsdag 6.mars. 

  • Link til lagoppstilling (EQ-timing) sendes på mail onsdag 6.mars til påmeldingsansvarlig fra iSonen

  • Løpere kan søkes opp både på navn og startnummer dagen før.

  • Link kan videredistribueres til riktig person i kretsen.

  • Frist for endring av lagoppstilling er 18:00 lørdag 9.mars

Tilgang med riktige rettigheter (påmeldingsansvarlig i krets) i iSonen tildeles av skikretsen på forhånd. NSF er tilgjengelige for support vedr. innlegging av lagoppstilling kl. 1600-1700 lørdag 9. mars.

Juryen har besluttet at mixlag ikke tillates i junior-NM.

For at flest mulig skal få mulighet til å delta, kan kretsene stille til start med ufullstendige lag.

Startkontingent :
Enkeltøvelsene: 200,- kr per øvelse
Stafett: 200 kr x 4 deltakere = kr 800 per lag

Tidtakerbrikker :

EQTiming tidtakersystem benyttes. Husk å ta med egen brikke!

Brikke kan evt. leies for kr 100,- per dag på rennkontoret og betales med VIPPS.

Løperen faktureres for leiebrikke som ikke blir levert tilbake (800,- kr).

Startlister :
Offisielle startlister blir lagt ut på: https://www.skiforbundet.no/arrangement/2023-2024/nybygda/

UTDELING AV STARTNUMMER:

Fredag og lørdag: Startnummer hentes av løperen ved inngang til startområdet. (15 min før start).
Søndag: Startnummer til stafettene hentes kretsvis på rennkontoret på søndag fra kl. 07.30 - 09.00

Startnummer som ikke blir levert tilbake, blir belastet klubb med kr 800,- per stk.