Hopp til innhold

Lagledermøter/Info fra juryen

PRESENTASJON FRA LAGLEDERMØTE

LAGLEDERMØTE FOR ALLE ØVELSER

HVOR: Klubbhuset i Nybygda (ikke stadionbygget)

NÅR: Torsdag 7.mars kl 18.00

FØLG MØTE PÅ TEAMS: Følge linken her

Presentasjoner fra lagledermøtene legges ut på hjemmesiden umiddelbart etter at lagledermøtene er avsluttet.

Her vil også informasjon fra juryen bli publisert.

Det vil også bli opprettet en egen WhatsApp-gruppe for arrangementet.

 

REFERAT JURYMØTER

Referat Jurymøte 1 -7.mars kl 9.30

Referat Jurymøte 2 7.mars kl 15.10

Referat Jurymøte 08. mars kl 08:15

Referat Jurymøte 08. mars kl 15:45

Referat Jurymøte 09. mars kl 09:25

Referat Jurymøte 09. mars kl 15:15

Informasjon ang stafett søndag 10.mars

Referat Jurymøte 10. mars kl 08:40

Referat Jurymøte 10. mars kl 10:35x

Referat jurymøte 10. mars kl 12:15