Hopp til innhold

Lagledermøtet/info fra juryen

Lagledermøte: 

Onsdag 21.februar, kl. 18.00 på Raddison, ellers lagledermøter etter behov, og løpende informasjon i WhatsApp: xx