Hopp til innhold

Premieutdeling

Premieutdelingen blir organisert slik:

Premiering i henhold til retningslinjer fra NSF (1/3 premiering i alle klasser).

 Det vil bli medalje- og premieseremoni ca. 20 min etter siste målgang i den enkelte klasse. Premieutdelingen til de 6 første i hver klasse vil finne sted i hallen. 1/3 premiering. Deltakere fra 7. plass må selv hente sine premier.