Hopp til innhold

Kontaktinfo:

Function Name Phone E-mail
Rennleder Rune Åslund +47 901 63 137 raaslund@online.no
Ass. rennleder Øystein Spigseth +47 900 77 548 oystespi@online.no
Rennsekretær Ingvild Brenni +47 970 81 460 Ingvild.brenni@gmail.com
Rennkontor Erling Jellum +47 907 77 112 erling.jellum@hotmail.com
Tidtaking Erland Skogli +47 918 68 016 erlandskogli@hotmail.com
Speaker Frode Pedersen +47 934 39 067 fpeders1@online.no
Løypesjef Tor Arne Eggum +47 952 08 750 tor_arne_e@hotmail.com
Arena Roar Nyjordet +47 913 44 522 rkj-n@online.no
Serviceområde Roar Nyjordet +47 913 44 522 rkj-n@online.no
Parkering Arild Bråten +47 994 30 650 arilb@online.no
Informasjon/web Erling Jellum +47 907 77 112 erling.jellum@hotmail.com
Sponsor Rune Åslund +47 901 63 137 raaslund@online.no
Presse Erling Jellum +47 907 77 112 erling.jellum@hotmail.com
Leder org.komite Vegar Johansen +47 905 29 559 leder@nesski.no
TD Ella G Berg  +47 901 97 774  ella.gjomle.berg@antidoping.no
Ass. TD Anton K Ringen  +47 974 97 949  antonkilliringen@gmail.com
Ass. TD  Sindre Torbergsen  +47 476 75 840  sindre.torbergsen@enter-revisjon.no