Hopp til innhold

Følg anvisninger på innkjøring til stadion. Parkering skjer på anviste plasser.

100,- kr pr dag fra torsdag

300,- kr for hele helga

1 fri parkering pr smøreplass.