Hopp til innhold

Parkering

Viktig info om parkering:

Alle parkeringsplassar ligg ved skistadion. Parkeringsavgiften er kr 100 per dag og kr 300 frå torsdag til søndag. Dette inkluderer også vegavgift for desse dagane.

Parkeringsbevis skal kjøpast på førehand på Vipps nr. 716195. For å spare tid ynskjer me at flest mogleg gjer dette. 

Kontroll av parkering vil skje ved innkjøring til anlegget.

NB: Vegen opp til skianlegget er smal og det vert oppfordra til at alle viser hensyn og køyrer forsiktig.