Hopp til innhold

Bærekraft

Bærekraftplan

Ski-NM 2023 skal være en arrangør som tar miljø- og bærekraftsansvaret på alvor.
Planarbeidet har fokus på gjennomføringen av selve arrangementet hvor vi gjennom målrettede aktiviteter og kommunikasjon skal involvere, informere og engasjere partene til å ta smarte valg i forhold til avfallshåndtering og kildesortering.

VindIL organisasjonen, 600 frivillige, over 500 utøvere, samarbeidspartnerne, lokale myndigheter og andre interessenter skal bli informert og motivert og bidra til å skape et bærekraftig arrangement.

Målsettinger

  1. Gjennomføre et bærekraftig vintersportarrangement på Gjøvik, gjennom særlig fokus på avfallshåndtering og kildesortering og gjerne inspirere andre arrangører til å gjøre det samme.
  2. Utarbeide gode retningslinjer for alle involverte, de frivillige, publikum, samarbeidspartnere, deltakere og støtteapparat for øvrig

 Suksesskriterier

  1. Utarbeide en detaljert bærekraftsplan som er gjennomsyret i organisasjonskomiteen og hos alle involverte i arrangementet
  2. Bruke bærekraftsplanen aktivt for å lære opp alle akkrediterte i miljø- og bærekraftsarbeide.
  3. Ha en tydelig plan for å kommunisere målene og tiltakene i bærekraftsplanen.

FNs  bærekraftsmÅL

Ski-NM 2023 skal jobbe aktivt med følgende av FNs bærekraftsmål, som også har ulike mål og tiltak i bærekraftsplanen:

 

Bærekraftig kommune

Gjøvik skal være en ledende miljø- og klimakommune - kjent for bærekraftige prioriteringer. Vi skal bli en foregangskommune for "det grønne skiftet".

Gjøvik kommune har som mål å stå bak alle offentlige kulturarrangementer som forgangsarenaer for bærekraft. Kommunen har en mulighet som samfunnsaktør og gjennom kulturarenaene våre å inspirere andre til konkret handling i hverdagen. Vi må hjelpe hverandre å gjøre det lett å handle klimavennlig. 

Gjøvik kommune vil jobbe for å redusere sitt klimafotavtrykk og føre god praksis på klimatiltak i egen organisasjon. Kommunen har en vesentlig markedsmakt som innkjøper og skal vi bli gode på materialvalg, avfallshåndtering, gjenvinning og ombruk er det viktig å samarbeide på tvers av sektorene.

Vi holde på å utvikle en grønn veileder for våre arrangører slik at de enkelt kan kartlegge og rapporterer miljøbelastningen sin. Sammen skal vi jobbe hele året med å finne løsninger som er enda mer miljøvennlig. Dette omfatter alt fra avfallshåndtering, gjenvinning og ombruk, mat, transport og energi, til materialbruk, planlegging og logistikkløsninger.

Arrangementer på kommunal grunn skal bli grønnere og kommunen vil bidra med rådgiving til arrangører, verktøy for måling av klimafotavtrykk og løsninger for miljøsertifisering. Gjøvik kommune er opptatt av at arbeid med miljø er konkret, at det nytter og at det inspirerer andre til handling.