Hopp til innhold

Påmelding

Påmeldte løpere vises her

 

Påmeldingsfristen var 19.02.2023 kl 23:59 for alle individuelle øvelser og 20.02.2023 for stafett (kretsvis påmelding).

NB! Riktig distanse G16 klassisk lørdag er 7,5 km

Langrennscross er i år en offisiell HL øvelse med egen påmelding.

Alle deltakere må ha gyldig NSF skilisens, NSF reglement 203.3. Engangslisens kan kjøpes på rennkontorene for de som ikke har årslisens.

Påmeldingslister blir lagt ut her mandag 20.februar. Strykninger/etteranmelding gjøres senest onsdag 22. februar klokken 16:00.

 Hovedlandsrennet sendes direkte på Direktesport.no (Amedia). Dersom det er utøvere som ikke ønsker å la seg filme/la seg avbilde under mesterskapet send en melding til NSF ved Erik Husby 454 50 297.

Påmelding stafett

Påmelding stafett skal gjøres via SportsAdmin av kretsens ansvarlige for påmelding innen 20. februar 2023. Sørg for at kretsens hovedledere har tilganger i SportsAdmin før dere ankommer Hovedlandsrennet i Meråker. Kretsens hovedansvarlig må ha funksjonen "påmeldingsansvarlig" for sin krets i SportsAdmin. Dette kan alle kretskontorene hjelpe til med. 
Endelig lagoppstilling gjøres av kretsene selv i SportsAdmin innen lørdag 25. februar kl. 15.00.
Det vil være hjelp på rennkontor for de som ikke får ordnet dette selv.

Vi ønsker at hver krets melder inn en hovedleder, i tillegg til den som er smøresjef fra hver krets. Det gjøres ved å fylle ut dette skjemaet

På høstmøtet til NSF langrenn ble det bestemt at det skal innføres reise-fordeling på Hovedlandsrennet i Meråker. Skistyret har godkjent at det legges på et reisefordelings-beløp på kr 150,- på startkontingent per konkurransedag på Hovedlandsrennet.
NSF Langrenn fordeler reisefordelingen til skikretsene basert på vedtatt fordelingsnøkkel. Dette skjer i etterkant av arrangementet.